Стаття 43. Основні права водокористувачів

Водокористувачі мають право:

1) здійснювати загальне та спеціальне водокористування;

2) використовувати водні об'єкти на умовах оренди;

3) виключено 

4) вимагати від власника водного об'єкта або водопровідної системи підтримання належної якості води за умовами водокористування;

5) споруджувати гідротехнічні та інші водогосподарські об'єкти, здійснювати їх реконструкцію і ремонт;

6) передавати для використання воду іншим водокористувачам на визначених умовах;

7) здійснювати й інші функції щодо водокористування в порядку, встановленому законодавством.

Права водокористувачів охороняються законом.

Порушені права водокористувачів підлягають поновленню в порядку, встановленому законодавством.

Коментар:

До частини першої. Ч. 1 ст. 43 ВК містить невичерпний перелік суб'єктивних прав, які можуть належати водокористувачам. Як і низка попередніх статей, ця частина коментованої статті страждає описовим характером, регулятивного значення не має і фактично є анотацією змісту розділу.

Щодо здійснення загального та спеціального водокористування див. ст. 47 - 49 ВК, щодо використання водних об'єктів на праві оренди - ст. 51 ВК, щодо підтримання якості води - визначення якості води у ст. 1 та коментар до неї, а також ст. 37 ВК, щодо будівництва та експлуатації водогосподарських об'єктів - главу 15 ВК.

Звертаємо також увагу, що для виникнення у водокористувачів окремих прав необхідна наявність певних юридичних складів. Так, у п. 2 ч. 1 ст. 43 ВК всім водокористувачам надається право використовувати водні об'єкти на умовах оренди. Варто зауважити, що підставою виникнення правовідносини оренди, в рамках яких здійснюється реалізація права використання вод на умовах оренди, є договір оренди. Таким чином, до його укладення жодних правовідносин оренди не виникає. На це вказує і ч. 7 ст. 51 ВК, згідно з якою право водокористування на умовах оренди оформляється договором. Окрім того, вжиття словосполучення "на умовах оренди", законодавець мав на увазі виникнення права користування водними об'єктами на підставі договору оренди.

П. 5 ч. 1 ст. 43 ВК водокористувачам надано право споруджувати гідротехнічні та інші водогосподарські об'єкти, здійснювати їх реконструкцію і ремонт. Це право, як і в попередніх пунктах, потрібно тлумачити з урахуванням інших положень чинного законодавства. Зокрема, право на будівництво водогосподарських об'єктів виникає лише за умови отримання дозволу на будівництво, отримання якого передбачено ст. ст. 8 і 15 ЗУ "Про інвестиційну діяльність"; ч. 1 ст. 24 ЗУ "Про планування та забудову територій", а також проект будівництва повинен отримати позитивний висновок комплексної державної експертизи, порядок проведення якої визначається Порядком затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи, затвердженим ПКМ України від 31.10.2007 N 1269. У випадку ж, коли здійснюється будівництво водогосподарських об'єктів, які включені до Переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, затвердженого ПКМ України від 27.07.95 N 554, обов'язковою складовою комплексної експертизи буде державна екологічна експертиза (абз. 3 п. 7 Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи).

Пункт 7 ч. 1 ст. 43 ВК вказує на невичерпність переліку прав, передбаченого ч. 1 ст. 43 ВК. Необхідно також звернути увагу на те, що для позначення "інших прав" термін інші "функції щодо водокористування" вжитий некоректно, оскільки у загальноприйнятому розумінні функція означає "напрямок діяльності", що може передбачати здійснення певних владних повноважень, виконання обов'язків etc.