Стаття 59. Централізоване водопостачання населення

Під час здійснення спеціального водокористування для задоволення питних і побутових потреб населення в порядку централізованого водопостачання підприємства, установи та організації, у віданні яких перебувають питні та господарсько-побутові водопроводи, здійснюють забір води безпосередньо з водних об'єктів відповідно до затверджених у встановленому порядку проектів водозабірних споруд, нормативів якості води і дозволів на спеціальне водокористування. 

Ці підприємства, установи та організації зобов'язані здійснювати постійне спостереження за якістю води у водних об'єктах, підтримувати в належному стані зону санітарної охорони водозабору та повідомляти центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, і місцеві ради про відхилення від встановлених стандартів і нормативів якості води.

На централізованих водозаборах підземних вод в межах їх родовищ та на прилеглих територіях водокористувачі повинні облаштовувати локальну мережу спостережувальних свердловин.

 

Коментар:

 

До частини першої. Положення цієї частини відіграють обмежене практичне значення у процесі регулювання суспільних відносин, оскільки не встановлюють жодних положень, яких би не існувало без цієї частини ст. 59 ВК. Наприклад, дотримуватися нормативів якості води водокористувач зобов'язаний в силу положень ч. 1 ст. 58 ВК. Внесення змін до проектів водозабірних споруд без проведення комплексної державної експертизи проекту цих споруд та їх затвердження буде означати порушення абзацу 4 ч. 1 ст. 8 ЗУ "Про інвестиційну діяльність" та п. 6 Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи, затвердженого ПКМ України від 31.10.2007 N 1269. Необхідність дотримання умов дозволів випливає із природи дозволу (див., наприклад, ч. 1 ст. 49 ВК).

До частини другої. Щодо якості води див. відповідне визначення у ст. 1, а також ч. 1 ст. 37 ВК.

До частини третьої. Характеристику спостережувальних свердловин див. у коментарі до ч. 1 ст. 105 ВК.