Стаття 69. Особливості користування водними об'єктами для протипожежних потреб

Забір води для протипожежних потреб здійснюється з будь-яких водних об'єктів без дозволу на спеціальне водокористування в кількості, необхідній для ліквідації пожежі.

Використовувати воду в будь-яких інших цілях з водних об'єктів, спеціально призначених для протипожежних потреб, забороняється.

Нагляд за дотриманням порядку користування водними об'єктами для протипожежних потреб здійснюють місцеві Ради та органи протипожежної безпеки.

Коментар:

До частини першої. Положення цієї частини відтворені у п. 16 Порядку справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики та водного транспорту, затвердженого ПКМ від 16.08.99 N 1494, п. 4.8 Інструкції про порядок обчислення і справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту, згідно з якою збір за використання води для протипожежних потреб, затвердженої наказом Мінфіну України, ДПА України, Мінекономіки України та Мінекобезпеки України від 01.10.99 N 231/539/118/219.

До частини другої. "Спеціально призначеними для протипожежних потреб" є водойми, які були створені саме для цих потреб. Підтвердженням призначення водойми у такому випадку буде відповідна проектна документація.

До частини третьої. Під "органами протипожежної безпеки" маються на увазі, очевидно, органи державної пожежної охорони (див. п. 2 Положення про державну пожежну охорону, затвердженого ПКМ від 26.07.94 N 508).