Стаття 72. Умови скидання шахтних, кар'єрних і рудникових вод у водні об'єкти та повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів

Підприємства, установи і організації, які відкачують шахтні, кар'єрні та рудникові води для запобігання затоплення шахт, кар'єрів та рудників під час видобування корисних копалин, зобов'язані впроваджувати ефективні технології, що забезпечують зниження рівня їх мінералізації перед скиданням у водні об'єкти, а підприємства, установи та організації, що добувають нафту і газ, повертають супутньо-пластові води нафтогазових родовищ до підземних горизонтів.

Умови скидання цих вод у водні об'єкти та повернення до підземних горизонтів супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ встановлюються обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

 

Коментар:

 

До статті в цілому. Розташування коментованої статті в розділі III ВК "Водокористування", на перший погляд, свідчить про те, що регульований нею вид діяльності належить до спеціального водокористування. Проте відкачування шахтних, кар'єрних та рудникових вод не є використанням води, оскільки не передбачає ні забору, ні скидання вод у водні об'єкти. Крім того, ч. 3 ст. 48 ВК спеціально передбачає, що усунення шкідливої дії вод, так само, як і вилучення води з надр разом із корисними копалинами, не належить до спеціального водокористування.

У зв'язку вищенаведеним, дозвіл на здійснення такої діяльності, на наш погляд, отримувати не потрібно, як і не потрібно сплачувати збір за спецводокористування.

До частини першої. У коментованій нормі робиться спроба впровадити у механізм діяльності із скидання шахтних, кар'єрних і рудникових вод у водні об'єкти та повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів т. з. принцип ALARA (абревіатура від - As Low As Reasonably Achievable - "настільки низький, наскільки це можливо у межах розумного") - див. коментар до ч. 1 ст. 70 ВК. Дотримання даного принципу перевірятиметься, зокрема, у процесі проведення державної екологічної експертизи.

До частини другої. Відповідно до п. 12 Порядку розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується, затвердженого ПКМ України від 11.09.96 N 1100, скидання промислових забруднених стічних, шахтних, кар'єрних, рудникових вод з накопичувачів здійснюється згідно з індивідуальним регламентом, погодженим з відповідними органами охорони навколишнього природного середовища. Нормативно-правове забезпечення такого періодичного водовідведення до водних об'єктів затверджується Мінприроди.