Стаття 75. Порядок захоронення забруднюючих речовин, відходів виробництва, стічних вод у глибокі підземні водоносні горизонти та повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів

Створення полігонів для захоронення у глибокі підземні водоносні горизонти, що не містять прісних вод, забруднюючих рідинних речовин, відходів виробництва та стічних вод, включаючи мінералізовані шахтні та термальні води, що утворюються на основі природних вод і не піддаються очищенню існуючими методами, допускається у виняткових випадках після проведення спеціальних досліджень з дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, за проектами, погодженими із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, та відповідною місцевою радою.

Повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів здійснюється за технологічними проектами, погодженими з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

 

Коментар:

 

До частини першої. Для будь-якого об'єкта поводження з відходами необхідний дозвіл на будівництво, реконструкцію об'єкта поводження з відходами, який видають обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (п. "р" ч. 1 ст. 20; п. "к" ч. 1 ст. 21 ЗУ "Про відходи").

Крім того, якщо мова йде про полігони для захоронення у глибокі підземні водоносні горизонти, слід отримати ще й дозвіл на створення полігону, передбачений даною статтею. Проект будівництва такого сховища повинен отримати позитивний висновок комплексної державної експертизи, складовою якої буде і державна екологічна експертиза (абзац 3 п. 7 Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи, затвердженого ПКМ України від 31.10.2007 N 1269; п. п. 6 і 8 Переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку).

Загальний порядок отримання дозволу на будівництво та проведення державної експертизи об'єкта поводження з відходами, коментована стаття доповнює встановленням обов'язку погодити проект будівництва такого об'єкта з спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я, з питань нагляду за охороною праці.

Влаштування підземного полігону передбачає також отримання спеціального дозволу на користування ділянкою надрами та гірничого відводу (ст. ст. 19, 22 КУпН).

Захоронення у глибокі підземні водоносні горизонти, що не містять прісних вод, забруднюючих рідинних речовин, відходів виробництва та стічних вод є розміщенням відходів і тому здійснюється відповідно до законодавства про відходи на підставі дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (п. "ж" ч. 1 ст. 21 ЗУ "Про відходи").

До частини другої. Повернення супутньо-пластових вод є спеціальним водокористування (скид забруднюючих речовин у водні об'єкти) - докладніше див. коментар до ст. ст. 72, 74 ВК.