Стаття 76. Порядок експлуатації водогосподарських систем

Робота водогосподарських систем (водосховищ, каналів та інших зв'язаних між собою водних об'єктів) регулюється шляхом встановлення відповідних режимів для кожного водного об'єкта системи з урахуванням прогнозу водності.

Режими роботи цих систем встановлюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, на підставі правил експлуатації водних об'єктів з урахуванням екологічних вимог та інтересів всіх водокористувачів.

 

Коментар:

 

До частини першої. Встановлення режимів водогосподарських систем здійснюється з метою забезпечення такого порядку їх експлуатації, за якого використання водосховища в одному регіоні не пов'язувалося б зі шкодою чи неможливістю забезпечити першочергові потреби в іншому регіоні.

П. 2 ст. 16 ВК повноваження щодо встановлення режимів водогосподарських систем віднесено до повноважень спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань водного господарства. Ця норма не знайшла свого розвитку в Положенні про Державний комітет по водному господарству, затвердженому ПКМ України від 27.06.2007 року N 882.

За наявною в Україні практикою, значну частину таких режимів затверджують різні міжвідомчі комісії при Держводгоспі України. Наприклад, протоколом засідання Міжвідомчої комісії при Держводгоспі, затвердженим Головою Держводгоспу України від 04.08.2008 року, затверджено режими роботи дніпровських водосховищ на серпень 2008 року,137 протоколом засідання Міжвідомчої комісії при Держводгоспі України від 04.08.2008 було встановлено режим роботи Дністровського водосховища на серпень 2008 року138 та інші.139

Така практика, на наш погляд, не відповідає нормам чинного законодавства. Не заперечуючи проти створення таких міжвідомчих комісій, необхідно визнати, що затвердження режиму водосховищ істотно впливає на права і свободи суб'єктів господарювання. Це виражається в тому, що саме режим використання водних об'єктів здатен істотно вплинути на використання води для гідроенергетики, забору води тощо. Окрім того, встановлення режиму експлуатації водних об'єктів носить міжвідомчий характер, оскільки впливає на використання рибних ресурсів, функціонування об'єктів електроенергетики. Тому затверджуватися режиму повинні, на наш погляд, нормативно-правовими актами (наказами) Держводгоспу, що мають до того ж реєструвати у встановленому порядку.

Для обґрунтування законності рішень зазначених міжвідомчих комісій щодо встановлення режимів експлуатації водних об'єктів посилаються на положення п. 4 ПКМ України від 20.01.97 N 41, якою встановлено, що рішення Міжвідомчої комісії по встановленню режимів роботи дніпровських водосховищ, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання всіма учасниками водогосподарського комплексу. На наш погляд, це положення прямо суперечить ч. 2 коментованої статті.

До частини другої. Затвердження як режимів роботи водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів, так і затвердження правил їх експлуатації, п. 2 ст. 16 ВК віднесено до повноважень органів Держводгоспу - саме так, на наш погляд, слід розуміти вжитий термін "водогосподарські органи", вжитий у коментованій статті.