Стаття 79. Класифікація річок України

Залежно від водозбірної площі басейну річки поділяються на великі, середні та малі.

До великих належать річки, які розташовані у кількох географічних зонах і мають площу водозбору понад 50 тис. квадратних кілометрів.

До середніх належать річки, які мають площу водозбору від 2 до 50 тис. квадратних кілометрів.

До малих належать річки з площею водозбору до 2 тис. квадратних кілометрів.

Коментар:

Наведена у цій статті класифікації річок істотно впливає на розмір прибережних захисних смуг, які встановлюються довкола них (докладніше див. ст. 88 ВК та коментар до неї). Окрім того, для малих річок встановлені певні особливості їх використання (див. ст. 80 ВК).

Щодо поняття "басейн водозбірний" див. ст. 1 ВК та коментар до неї.

Віднесення річок до малих, середніх чи великих здійснюється на основі паспортів річок. Відомості про властивості річок покликаний збирати і обробляти інститут "Укрводпроект", який здійснює методичне і технічне керівництво складанням паспортів річок, складає каталог річок України по головних басейнах, проводить аналіз їх екологічного стану, розробляє заходи щодо раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів (п. 6 Порядку складання паспортів річок, затверджений ПКМ України від 14.04.97 N 347).