Стаття 42. Надання жилих приміщень громадянам, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов

Жилі приміщення надаються тільки громадянам, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, крім випадків, передбачених статтею 46, частинами першою і другою статті 54, частиною першою статті 90, частиною шостою статті 101, статтями 102, 110, частиною першою статті 114 цього Кодексу, а також інших випадків, передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР.

 

Коментар:

 

1. За загальним правилом жилі приміщення надаються тільки громадянам, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових. При цьому жилі приміщення громадянам надаються за місцем перебування їх на квартирному обліку, за винятком випадків надання жилих приміщень підприємствами, установами, організаціями, що не ведуть квартирний облік, своїм працівникам, які перебувають на обліку в виконавчому органі місцевої ради за місцем проживання. Громадянам, які перебувають на квартирному обліку, жилі приміщення надаються в порядку черговості.

Випадки надання жилих приміщень позачергово передбачені ЖК України. Позачергою жилі приміщення надаються: інвалідам Великої Вітчизняної війни і прирівняним до них у встановленому порядку особам; громадянам, житло яких внаслідок стихійного лиха стало непридатним для проживання; особам, направленим у порядку розподілу на роботу в іншу місцевість та в інших випадках, визначених статтею 46 ЖК України.

На прохання наймача, що проживає в квартирі і потребує поліпшення житлових умов надається згідно ст. 54 ЖК України ізольоване жиле приміщення, що звільнилося в квартирі, в якій проживає два або більше наймачі, а в разі відсутності такого наймача - іншому наймачеві, який проживає в тій же квартирі.

Відповідно до ст. 90 ЖК України без перебування на квартирному обліку надається житлове приміщення наймачу, який має зайву жилу площу понад установлені норми та за згодою членів сім'ї вимагає від виконавчого комітету місцевої ради надання йому в установленому порядку жилого приміщення меншого розміру замість займаного.

Необхідність надання громадянам іншого житлового приміщення незалежно від часу їх перебування на квартирному обліку, виникає в зв'язку з капітальним ремонтом житлового будинку.

Так, відповідно до ч. 6 ст. 101 ЖК України замість надання житлового приміщення на час проведення капітального ремонту будинку наймачу і членам його родини з їх згоди і згоди наймодавця може бути надане в постійне користування інше упоряджене житлове приміщення. Таке приміщення надається наймачу і членам його сім'ї також на підставі ст. 102 Кодексу, якщо раніше займане ними приміщення в результаті капітального ремонту не може бути збережене.

Інше упоряджене житлове приміщення громадянам надається також при виселенні їх з будинків державного і громадського житлового фонду по підставах, передбачених ч. 1 ст. 110 ЖК України. У випадку, коли будинок, у якому знаходиться житлове приміщення, підлягає зносу, а також якщо будинок (житлове приміщення) грозить обвалом або підлягає переустаткуванню в нежилий.

Законодавством передбачений ряд випадків, коли громадянам, що не стають на квартирному обліку у зв'язку з виселенням надається інше житлове приміщення (не обов'язково упоряджене). Згідно ч. 1 ст. 114 ЖК УРСР з наданням іншого жилого приміщення може бути виселено: робітників і службовців (разом з проживаючими з ними особами), що припинили трудові відносини з підприємствами, установами, організаціями найважливіших галузей народного господарства, які надали жиле приміщення, у зв'язку із звільненням за власним бажанням без поважних причин, або за порушення трудової дисципліни, або за вчинення злочину; громадян, позбавлених батьківських прав, якщо вони проживають спільно з дітьми, відносно яких позбавлені батьківських прав тощо.

Незалежно від перебування на квартирному обліку інше житлове приміщення надається громадянам при виселенні їх зі службових житлових приміщень і гуртожитків.

У разі знесення жилих будинків, що є в приватній власності громадян, у зв'язку з вилученням земельних ділянок для державних або громадських потреб у відповідності до ст. 171 ЖК України зазначеним громадянам, членам їх сімей, а також іншим громадянам, які постійно проживають у цих будинках, надаються за встановленими нормами квартири в будинках державного або громадського житлового фонду.