Стаття 43. Черговість надання громадянам жилих приміщень

Громадянам, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, жилі приміщення надаються в порядку черговості.

Порядок визначення черговості надання громадянам жилих приміщень встановлюється законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та іншими актами законодавства Української РСР.

З числа громадян, взятих на облік потребуючих поліпшення житлових умов, складаються списки осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень.

Черговість надання жилих приміщень визначається за часом взяття на облік (включення до списків осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень).

Законодавством Української РСР окремим категоріям громадян, які перебувають у загальній черзі, може бути надано перевагу в строках одержання жилих приміщень у межах календарного року взяття на облік.

Коментар:

1. Принцип черговості закріплений у змісті коментованої статті передбачає надання жилих приміщень у будинках громадського та державного житлових фондів, громадянам, які потребують поліпшення житлових умов з урахуванням часу постановки їх на квартирний облік.

Реалізація даного принципу, однак, не означає, що у певних випадках, визначних у ст. ст. 45 та 46 ЖК України громадяни не можуть отримати житло позачергово чи у першу чергу, тобто без урахуванням часу постановки їх на квартирний облік. Однак, правила статей 45 та 46 ЖК України про першочерговість та позачерговість надання житлових приміщень є винятками із загального підходу, сформульованого у ст. 43 про черговість надання житлових приміщень. Для першочергового надання житлових приміщень враховуються особливі заслуги таких громадян (наявність найвищих державних нагород, участь у бойових діях у період Великої вітчизняної війни), особливий характер їх праці (педагогічна діяльність в загальноосвітніх та професійно-технічних закладах) або особливий статус осіб (інвалідство I і II груп, віднесення до категорії членів сімей осіб, які загинули при виконанні державних обов'язків тощо). При позачерговому наданні житлових приміщень враховується існування певних виключних обставин, як правило, незалежних від волі особи, що зумовлюють її потребу в отриманні приміщенні громадянам, (зокрема, непридатність для проживання житла яких внаслідок стихійного лиха, направлення особи на роботу у порядку розподілу в іншу місцевість тощо). Слід, однак, констатувати, що наявність поряд з загальною чергою значної категорій осіб що мають право на одержання житла позачергово чи у першу чергу, певною мірою, нівелює принцип черговості надання житлових приміщень.

2. Правила квартирного обліку також закріплюють принцип черговості у наданні житлових приміщень, фіксуючи правило, що громадянам, які перебувають на квартирному обліку, жилі приміщення надаються в порядку загальної черги, крім осіб, що мають право першочергового одержання жилих приміщень, осіб, які користуються перевагою у строках одержання жилих приміщень. Крім того, адміністрації та профспілковому комітету підприємства, установи, організації за згодою ради трудового колективу дозволяється позачергово виділяти житло окремим висококваліфікованим спеціалістам та іншим працівникам з урахуванням їх трудового внеску (п. 39 Правил).

3. Остання частина коментованої статті визначає можливість надання законодавством окремим категоріям громадян, які перебувають у загальній черзі, переваги в строках одержання жилих приміщень у межах календарного року взяття на облік. Ця перевага полягає в тому, що громадянам, що мають право на житло, житлові приміщення надаються раніш, ніж іншим громадянам, прийнятим на квартирний облік в одному з ними календарному році у межах єдиної загальної черги.

Згідно п. 50 Правил квартирного обліку перевагою в строках одержання жилих приміщень за місцем роботи в межах черговості календарного року взяття на квартирний облік користуються ті, що перебувають у загальній черзі, працівники, які не менше 15 років сумлінно пропрацювали на одному підприємстві, в установі, організації, передовики й новатори виробництва. Такою ж перевагою при наданні жилих приміщень за місцем роботи і за місцем проживання користуються народні дружинники.