Стаття 44. Перенесення черговості на одержання жилих приміщень

Громадянинові, який перебуває на обліку потребуючих поліпшення житлових умов за місцем роботи, черговість на одержання жилого приміщення може бути перенесено на рік, якщо протягом попереднього року за систематичне порушення трудової дисципліни, пияцтво, хуліганство, розкрадання державного або громадського майна до нього застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського впливу або заходи адміністративного стягнення чи кримінального покарання, за винятком випадку, передбаченого пунктом 4 статті 40 цього Кодексу.

Черговість може бути перенесено і в інших випадках, передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Рішення про перенесення черговості приймається органами, які винесли рішення про взяття громадянина на облік потребуючих поліпшення житлових умов.

Коментар:

1. Житловим законодавством передбачений як засіб впливу на порушників трудової дисципліни перенесення черговості на одержання житлового приміщення. Цей засіб впливу може застосовуватися лише у випадку взяття на квартирний облік за місцем роботи особи.

У сучасних умовах норма ст. 44 про перенесення черговості на отримання житлового приміщення як захід громадського впливу втратила своє значення. Як захід дисциплінарного впливу на працівника застосування правила ст. 44 можливе лише у випадку віднесення правилами внутрішнього трудового розпорядку можливості перенесення черговості як міри дисциплінарного стягнення. Застосування положень коментованої статті в інших випадках не передбачених правилами внутрішнього розпорядку за порушення трудової дисципліни вбачається неможливим

2. Правила квартирного обліку деталізують, визначений ст. 44 перелік підстав перенесення черговості. Зокрема, згідно п. 43 перенесення черговості на одержання житлового приміщення на рік може мати місце щодо громадянина, який безпідставно відмовився від наданого житлового приміщення, що відповідає установленим вимогам і розміру. Безпідставним вважається відмова від одержання житлового приміщення за мотивами віддаленості його розташування, розміщення на менш зручному поверсі тощо.

Рішення про перенесення черговості на одержання житлового приміщення приймається тими ж органами, що винесли рішення про прийняття громадянина на квартирний облік. Про перенесення черговості громадяни повідомляються в письмовій формі у 15-денний строк із зазначенням підстав прийнятого рішення.