Стаття 56. Заселення жилих приміщень, переданих забудовниками виконавчим комітетам місцевих Рад народних депутатів та іншим організаціям

Жилі приміщення у новоспоруджених будинках, передані забудовниками виконавчим комітетам місцевих Рад народних депутатів та іншим організаціям (стаття 26), у разі їх звільнення заселяються цими виконавчими комітетами місцевих Рад та організаціями.

Коментар:

У коментованій статті закріплюється виняток із загального правила, відповідно до якого вивільнювані житлові приміщення заселяються органами місцевого самоврядування, у веденні яких знаходиться житловий будинок. Це виключення встановлене щодо житлових приміщень, переданих забудовниками органам місцевого самоврядування

Так, у відповідності до ст. 26 ЖК України "Рада Міністрів СРСР вправі визначати підстави і умови передачі забудовниками виконавчим комітетам місцевих Рад народних депутатів та іншим організаціям для заселення частини жилої площі у новоспоруджених за рахунок державних капітальних вкладень будинках, а також розміри жилої площі, яка передається".

Зокрема, постановою Ради Міністрів СРСР від 7 вересня 1970 р. N 741, виконкомам місцевих рад дозволено при виділенні підприємствам і організаціям житлової площі в будинках, побудованих за рахунок їх засобів, переданих у порядку пайової участі, утримувати до 6 відсотків житлової площі для переселення громадян з житлових будинків, підметів зносу в зв'язку з відводом земельних ділянок під житлове будівництво. Згідно постанови Ради Міністрів СРСР від 10 травня 1967 р. N 405 замовники передають підрядним будівельним організаціям установлену частину житлової площі в побудованих силами цих організацій будинках. Постанова передбачає, що передана підрядним будівельним організаціям житлова площа закріплюється за цими організаціями. Тому у випадку її звільнення вона заселяється працівниками підрядних будівельних організацій.