Стаття 55. Заселення жилих приміщень у будинках, переданих виконавчим комітетам місцевих Рад народних депутатів, а також у будинках, споруджених із залученням коштів у порядку пайової участі

Жилі приміщення, що звільняються в будинках, переданих державними підприємствами, установами, організаціями виконавчим комітетам місцевих Рад народних депутатів, а також жилі приміщення, що звільняються в будинках, споруджених із залученням у порядку пайової участі коштів підприємств, установ, організацій, заселяються в першу чергу потребуючими поліпшення житлових умов працівниками цих підприємств, установ, організацій. Зазначений порядок заселення застосовується незалежно від часу передачі або закінчення спорудження жилого будинку.

Коментар:

1. Відповідно до ст. 5 ЖК України державний житловий фонд охоплює житлові будинки та споруди, що перебувають у віданні місцевих органів самоврядування та у віданні міністерств, державних комітетів і відомств (відомчий житловий фонд).

При цьому будинки відомчого житлового фонду в містах і селищах міського типу підлягають поступовій передачі до відання органів місцевого самоврядування. У контексті реалізації положень ст. 5 ЖК України правила коментованої статті визначають, що житлові приміщення, що звільняються в будинках підприємств, установ, організацій, передані органам місцевого самоврядування, заселяються в першу чергу потребуючими поліпшення житлових умов працівниками цих підприємств, установ, організацій.

Зміст статті визначає умови, за яких вивільнювані житлові приміщення в будинках державних підприємств, установ, організацій, передані органами місцевого самоврядування, можуть заселятися громадянами, що перебувають на квартирному обліку або в списку громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень.

Слід зазначити, що громадянам вивільнювані житлові приміщення в таких будинках можуть бути надані тільки після задоволення житлових потреб працівників відповідного підприємства, установи, організації. До числа таких працівників відносяться особи, що перебувають на квартирному обліку або в списку осіб, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень, оскільки відповідно до законодавства житлові приміщення громадянам, що не перебувають на обліку або не зазначені у такому списку надаватися не можуть.

Частина 3 ст. 5 ЖК України встановлює, що "жилі будинки, споруджені з залученням у порядку пайової участі коштів державних підприємств, установ, організацій, зараховуються до житлового фонду місцевих Рад народних депутатів, коли функції єдиного замовника по спорудженню цих будинків виконував виконавчий комітет Ради народних депутатів". Тому вивільнювані житлові приміщення в цих будинках та в будинках, що входили до складу відомчого житлового фонду і передані органам місцевого самоврядування, заселяються в першу чергу потребуючими поліпшення житлових умов працівниками цих підприємств, установ, організацій.