Стаття 54. Надання жилого приміщення, що звільнилося у квартирі

Якщо в квартирі, в якій проживає два або більше наймачі, звільнилося неізольоване жиле приміщення, воно надається наймачеві суміжного приміщення.

Ізольоване жиле приміщення, що звільнилося в квартирі, в якій проживає два або більше наймачі, на прохання наймача, що проживає в цій квартирі і потребує поліпшення житлових умов (стаття 34), надається йому, а в разі відсутності такого наймача - іншому наймачеві, який проживає в тій же квартирі. При цьому загальний розмір жилої площі не повинен перевищувати норми, встановленої статтею 47 цього Кодексу, крім випадків, коли наймач або член його сім'ї має право на додаткову жилу площу. Якщо розмір ізольованої кімнати, що звільнилася, є меншим за встановлений для надання одній особі, зазначена кімната у всіх випадках передається наймачеві на його прохання.

Правила, передбачені частинами першою і другою цієї статті, застосовуються незалежно від належності жилого будинку.

У разі відмови в наданні жилого приміщення, що звільнилося, у випадках, передбачених цією статтею, спір може бути вирішено в судовому порядку.

Якщо ізольоване приміщення, що звільнилося, не може бути відповідно до правил частини другої цієї статті передано наймачеві, який проживає в цій квартирі, його надають іншим особам у загальному порядку.

Коментар:

1. Коментована стаття розмежовує порядок надання ізольованого та неізольованого жилого приміщення, що звільнилося у квартирі державного чи громадського житлового фонду. Під неізольованим житловим приміщенням, що звільнилося слід розуміти одну, дві або більше прохідні кімнати. Ізольованою є кімната, що має окремий вихід у коридор загального користування чи з квартири (на сходову клітку чи на вулицю). Ізольовані кімнати можуть бути суміжними, якщо одна стіна в них загальна, і не суміжними, якщо вони розташовані на протилежних сторонах коридору або на одній і тій же стороні коридору, але між ними розташовані інші житлові чи нежилі приміщення.

2. Надання неізольованого жилого приміщення, що звільнилося наймачу суміжного приміщення не залежність від наявності в цього наймача потреби в поліпшенні житлових умов, а також не залежить від розміру займаної ним житлової площі. У наданні такого житлового приміщення наймачу суміжного приміщення не може бути відмовлено, навіть якщо у результаті цього в нього утвориться зайва житлова площа, а також тоді, коли існує можливість переустаткування приміщення, що звільнилося, в ізольоване.

Ізольоване житлове приміщення, що звільнилося у комунальній квартирі надається проживаючим у цій квартирі наймачам незалежно від перебування їх на квартирному обліку. Якщо в квартирі проживає декілька наймачів, що виявили бажання одержати таке приміщення, перевагою користується наймач (наймачі), що потребує поліпшення житлових умов. Враховується потреба у поліпшенні житлових умов, що існувала на день звільнення зазначеного приміщення, а також та, що виникла пізніше, але до надання цього приміщення іншій особі.

При відсутності наймача, що потребує поліпшення житлових умов ізольоване житлове приміщення, що звільнилося надається іншому наймачу, що проживає в цій квартирі.

3. Умовою одержання наймачем, що проживає у комунальній квартирі ізольованого житлового приміщення є дотримання вимог щодо розміру житлової площі. Після надання зазначеного приміщення загальний розмір житлової площі не повинен перевищувати норму 13,65 кв. м на одну людину, крім випадків, коли наймач чи член його сім'ї має право на додаткову житлову площу. Якщо розмір ізольованої кімнати, що звільнилася, є меншим за встановлений для надання одній особі, зазначена кімната у всіх випадках передається наймачеві на його прохання.

4. Пленум Верховного суду у своїй постанові "Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу України" N 2 від 12.04.85 при застосуванні положень ст. 54 ЖК України підкреслює, що розглядаючи позови про надання на підставі ст. 54 ЖК звільненого жилого приміщення, суди повинні враховувати, що правила цієї статті застосовуються і у випадках, коли за підприємством, установою, організацією в силу чинного законодавства закріплено право повторного заселення звільненого жилого приміщення.

Виходячи зі змісту зазначеної правової норми, суд може задовольнити позовні вимоги наймача про надання декількох звільнених у квартирі жилих приміщень за умови, що загальний розмір жилої площі не перевищуватиме 13,65 кв. м на кожного члена сім'ї і додаткової жилої площі, якщо наймач або член його сім'ї має на неї право або зайва жила площа являє собою ізольовану кімнату розміром меншим за рівень середньої забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному пункті. Пленум Верховного суду наголошує, що "правила ст. 54 ЖК не застосовуються, якщо наймач службового жилого приміщення претендуватиме на зайняття звільненого в тій самій квартирі ізольованого неслужбового або службового жилого приміщення".