Стаття 53. Порядок надання жилих приміщень у будинках громадського житлового фонду

Жилі приміщення в будинках громадського житлового фонду надаються громадянам за спільним рішенням органу відповідної організації та її профспілкового комітету з наступним повідомленням виконавчому комітетові відповідно районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних депутатів про надання жилих приміщень для заселення.

Коментар:

Відповідно до ст. 4 ЖК України до громадського житлового фонду жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать кооперативним організаціям, їх об'єднанням, профспілковим та іншим громадським організаціям. Тому житлові приміщення в будинках такого фонду призначені для забезпечення житлом членів кооперативної організації чи членів громадської організації (наприклад, членів творчих спілок) і громадян, що працюють у цих організаціях на умовах трудового договору.

Функції по наданню житлових приміщень у будинках громадського житлового фонду виконує колегіальний орган відповідної кооперативної або громадської організації, що приймає рішення разом із профспілковим комітетом організації.

Спільне рішення, прийняте органом управління кооперативу чи громадської організації та її профспілковим комітетом про надання громадянину житлового приміщення в будинку громадського житлового фонду повідомляється органу місцевого самоврядування, на території якого знаходиться зазначена організація. Чинне законодавство не передбачає процедури затвердження органом місцевого самоврядування рішення про надання громадянину житлового приміщення у будинку громадського житлового фонду.