Стаття 52. Порядок надання жилих приміщень у будинках відомчого житлового фонду
Жилі приміщення в будинках відомчого житлового фонду надаються громадянам за спільним рішенням адміністрації і профспілкового комітету підприємства, установи, організації, затвердженим виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних депутатів, а у випадках, передбачених Радою Міністрів СРСР, - за спільним рішенням адміністрації і профспілкового комітету з наступним повідомленням виконавчому комітетові відповідної Ради народних депутатів про надання жилих приміщень для заселення.

Коментар:

1. Відомчий житловий фонд призначений для задоволення потреби в житлі працівників, що перебувають у трудових відносинах з підприємством, установою, організацією, а також громадян, що залишили роботу на підприємстві, в установі, організації в зв'язку з відходом на пенсію, родин померлих працівників і деяких інших осіб у випадках, спеціально передбачених законодавством. Згідно п. 10 Правил квартирного обліку до таких осіб належать працівники медичних, культурно-освітніх, торговельних та інших установ і організацій, які безпосередньо обслуговують трудовий колектив підприємства, установи, організації.

Цільове призначення зазначеного фонду визначає особливий порядок надання житлових приміщень, що оформлюється спільним рішенням адміністрації і профспілкового комітету підприємства, установи, організації.

Спільне рішення адміністрації і профспілкового комітету про надання житлових приміщень у будинках відомчого житлового фонду підлягає обов'язковому затвердженню органом місцевого самоврядування.

2. Відповідно до ч. 2 п. 58 Правил квартирного обліку, якщо жила площа збудована підприємствами, об'єднаннями і організаціями, за рахунок коштів, які згідно з законодавством можуть спрямовуватися на цілі житлового будівництва, жилі приміщення надаються за спільним рішенням адміністрації та профспілкового комітету з наступним повідомленням виконавчому органу відповідної ради про надання жилих приміщень для заселення. У цьому випадку не потрібно затвердження органом місцевого самоврядування спільного рішення адміністрації і профспілкового комітету про надання громадянину житлового приміщення. Зміст прийнятого рішення повідомляється такому органу.

ії.