Стаття 51. Порядок надання жилих приміщень у будинках житлового фонду місцевих Рад народних депутатів

Жилі приміщення в будинках житлового фонду місцевих Рад народних депутатів надаються громадянам виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних депутатів за участю громадської комісії з житлових питань, створюваної при виконавчому комітеті з депутатів Рад, представників громадських організацій, трудових колективів.

Коментар:

1. Житловий фонд органів місцевого самоврядування має на меті забезпечення житлом усіх громадян, що відповідно до встановленого порядку перебувають на квартирному обліку, або у списку осіб, що мають право позачергового одержання житлових приміщень. Відповідно до змісту коментованої статті під житловим фондом органів місцевого самоврядування слід розуміти не тільки житлові будинки і житлові приміщення, що перебувають в їх віданні, а також житлові приміщення в будинках відомчого житлового фонду, що підприємства, установи, організації відповідно до діючого законодавства передали органу місцевого самоврядування.

Рішення про надання громадянам житлових приміщень органи місцевого самоврядування приймають колегіально на своєму засіданні шляхом голосування. При їх прийнятті враховується висновок комісії з житлових питань. Цей висновок має дорадчий характер: виконавчий орган місцевої ради може не погодитися з рекомендаціями комісії, але не вправі без висновку комісії приймати відповідне рішення.