Стаття 50. Вимоги, що ставляться до жилих приміщень

Жиле приміщення, що надається громадянам для проживання, має бути благоустроєним стосовно до умов даного населеного пункту, відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.

При наданні жилих приміщень не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі, старшими за дев'ять років, крім подружжя.

Не допускається також заселення квартири, збудованої для однієї сім'ї, двома і більше сім'ями або двома і більше одинокими особами, за винятком випадку, передбаченого частиною п'ятою статті 54 цього Кодексу.

Особам похилого віку, а за висновком лікувально-профілактичного закладу також відповідним категоріям інвалідів і хворих на їх прохання жилі приміщення надаються на нижніх поверхах або в будинках з ліфтами.

Коментар:

1. Відповідно до змісту коментованої статті встановлюються критерії до житлового приміщення, що надається особі для проживання. Воно, має бути благоустроєним стосовно умов даного населеного пункту, відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.

Санітарні і технічні вимоги передбачають умови, за яких можливе проживання людини без шкоди для її здоров'я. Благоустроєність визначається наявністю в житловому приміщенні комунальних зручностей (водопроводу, каналізації, опалення, газопостачання тощо). Таким чином, приміщення може відповідати санітарним і технічним вимогам, але бути невпорядкованим, і навпаки. Слід враховувати, що рівень благоустрою в різних населених пунктах і місцевостях є різним. Тому вирішення питання про упорядженість наданого житлового приміщення законодавство позв'язує з конкретними умовами населеного пункту, в якому воно було надане.

2. Житлове приміщення, надане громадянину, що перебуває на квартирному обліку, необов'язково повинне знаходитися у новому будинку. Може бути надане також житлове приміщення, що звільнилося, якщо воно відповідає встановленим вимогам.

Надання громадянам житлових приміщень, що не відповідають установленим вимогам, допускається лише у випадках тимчасового поліпшення житлових умов у порядку, передбаченому Правилами квартирного обліку.

Зокрема згідно п. 54 Правил в окремих випадках на прохання громадян, що перебувають на квартирному обліку (в першу чергу тих, у яких настала черговість на одержання жилих приміщень), та громадян, що користуються правом позачергового одержання жилих приміщень, у порядку тимчасового поліпшення житлових умов їм може бути надане жиле приміщення, яке не відповідає вимогам щодо благоустроєності, санітарним і технічним вимогам передбаченим зі збереженням відповідно права перебування на обліку та в списках першочерговиків чи в списку позачерговиків.

3. Відповідно до ч. 2 ст. коментованої статті при наданні житлових приміщень не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі, старшими за дев'ять років, крім подружжя. Правилами квартирного обліку (п. 52) додатково встановлена заборона стосовно заселення однієї кімнати особам, що страждають важкими формами деяких хронічних захворювань, у зв'язку з чим вони не можуть проживати в одній кімнаті з членами своєї родини.

Не допускається також заселення квартири, збудованої для однієї сім'ї, двома і більше сім'ями або двома і більше одинокими особам, крім випадків, передбачених статтею 54 ЖК України. Порядок надання ізольованого житлового приміщення, що звільнилося в квартирі, у якій проживає два і більш наймачів (у комунальній квартирі), встановлений у ст. 54 ЖК УРСР. Він є загальним і поширюється також на житлові приміщення, що звільняються в квартирах, побудованих для однієї сім'ї. Якщо відповідно до цього Порядку ізольоване житлове приміщення, що звільнилася, (кімната, кімнати) не може бути передано проживаючому в цій квартирі наймачу, воно надається іншим особам. Таким чином, як виняток, у квартиру, побудовану для однієї сім'ї, додатково може бути вселена інша сім'я або одинока особа.

Особам похилого віку, а також відповідним категоріям інвалідів і хворих на їх прохання жилі приміщення надаються на нижніх поверхах або в будинках з ліфтами. До осіб похилого віку, про яких йде мова у статті, належать особи, що мають право на одержання пенсії на загальних умовах: чоловіки, що досягли 60 років, жінки - 55 років. Право інвалідів на одержання житлового приміщення на нижньому поверсі чи в будинку, обладнаному ліфтом, установлюється лікарсько-консультаційною комісією відповідного лікувально-профілактичної установи.