Стаття 49. Додаткова жила площа

Понад норму жилої площі окремим категоріям громадян надається додаткова жила площа у вигляді кімнати або в розмірі десяти квадратних метрів. Громадянам, що хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, а також громадянам, яким ця площа необхідна за умовами і характером виконуваної роботи, розмір додаткової жилої площі може бути збільшено.

Порядок і умови надання додаткової жилої площі та перелік категорій громадян, які мають право на її одержання, встановлюються законодавством Союзу РСР.

Коментар:

1. Додаткова житлова площа у вигляді кімнати або у розмірі десяти квадратних метрів надається окремим категоріям громадян. Порядок і умови надання додаткової жилої площі та перелік категорій громадян, які мають право на її одержання, встановлюються законодавством.

Право на додаткову житлову площу надається в зв'язку з професійною і службовою діяльністю або в зв'язку з хворобою, а також за особливі заслуги перед державою і суспільством. Надалі до встановлення законодавством переліку категорій громадян, що мають зазначене право, на підставі окремих рішень цим правом наділяються: Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці чи особи, нагороджені орденами Слави трьох ступенів; наукові працівники, що мають учені чи ступені звання, і прирівняні до них члени творчих союзів - письменники, композитори, художники і скульптори; творчі працівники - члени відповідних творчих спілок, особи офіцерського складу звільнені в запас  чи у відставку. 

Відповідно до другої частини коментованої статті порядок і умови надання додаткової житлової площі встановлюються законодавством. Зокрема, ст. 44 Закону України "Про статус суддів" встановлює право судді на додаткову жилу площу відповідно до вимог статті 49 Житлового кодексу України.