Стаття 60. Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень

Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень затверджуються Радою Міністрів Української РСР і Українською республіканською радою професійних спілок.

Коментар:

Законодавче регулювання відносин, пов'язаних з постановкою на квартирний облік, визначенням черговості надання житлових приміщень особам, що перебувають на обліку та прийняття рішень щодо наданням житлових приміщень у будинках громадського та державного житлового фондів визначається ЖК України. Положення, не врегульовані ЖК України регламентуються нормами підзаконних правових актів, у тому числі Правилами обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень.

Чинна редакція Правил затверджена постановою Рада Міністрів УРСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 р. N 470. Правила складаються з чотирьох розділів, присвячених загальним положенням, квартирному обліку, розподілу і наданню житлових приміщень, оформленню і видачі ордерів на житлові приміщення. Вони регулюють питання обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та надання їм у безстрокове користування жилих приміщень у будинках державного і громадського житлового фонду, призначених для постійного проживання.