Стаття 91. Піднайом жилого приміщення

Наймач жилого приміщення вправі за згодою членів сім'ї, які проживають разом з ним, і за згодою наймодавця здавати в піднайом жиле приміщення у випадках і в порядку, встановлюваних цим Кодексом.

Наймач може здати в піднайом частину жилого приміщення, а в разі тимчасового виїзду - все приміщення. Жиле приміщення здається в піднайом без зазначення строку або на визначений строк, у тому числі на період збереження цього приміщення за тимчасово відсутнім наймачем.

Для здачі в піднайом жилого приміщення у квартирі, в якій проживає два або більше наймачі, потрібна також згода цих наймачів та членів їх сімей, за винятком випадків здачі жилого приміщення в піднайом у зв'язку з тимчасовим виїздом всієї сім'ї.

Договір піднайму укладається в письмовій формі з наступною реєстрацією у житлово-експлуатаційній організації.

Коментар:

1. Обов'язковою умовою здавання жилого приміщення в піднайом є:

- Згода всіх членів сім'ї, які проживають з наймачем (в т. ч. тимчасово відсутні). Оскільки письмова форма згоди не вимагається, вона може бути дана в усній формі.

- Згода наймодавця.

2. Передача в піднайом жилого приміщення не звільняє наймача від всіх передбачених договором найму обов'язків, в т. ч. по відшкодуванню шкоди, заподіяної жилому приміщенню піднаймачем.

3. Правила ст. 63 ЖК про предмет договору найму не поширюються на передачу жилого приміщення і піднайом. Тобто здати в піднайом можна навіть частину кімнати.

4. Для порівняння наводимо положення ЦК, які регулюють відносини щодо піднайму житла приватного житлового фонду.

Відповідно до ст. 817 ЦК наймач та особи, які постійно проживають разом з ним, мають право за їхньою взаємною згодою та за згодою наймодавця вселити у житло інших осіб для постійного проживання у ньому. Зазначені особи набувають рівних з іншими особами прав користування житлом, якщо інше не було передбачено при їх вселенні.