Стаття 92. Вселення членів сім'ї піднаймача

Договором піднайму може бути передбачено, що разом з піднаймачем у надаване йому жиле приміщення вселяються і члени його сім'ї. Подальше вселення піднаймачем членів сім'ї допускається лише за згодою наймодавця, наймача та інших осіб, зазначених у частинах першій і третій статті 91 цього Кодексу.

Коментар:

1. При укладенні договору піднайму вказується кількісний та персональний склад членів сім'ї піднаймача. В подальшому може виникнути потреба підселення інших членів сім'ї (наприклад, при вступі у шлюб дітей піднаймача). Такі дії піднаймача можуть мати місце тільки за згодою наймодавця, наймача і членів його сім'ї. На вселення неповнолітніх дітей піднаймача вказана згода не вимагається.