Стаття 138. Контроль виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів за діяльністю житлово-будівельних кооперативів

Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів здійснюють контроль за діяльністю житлово-будівельних кооперативів, за експлуатацією та ремонтом належних їм будинків. Виконавчий комітет районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів вправі скасувати рішення загальних зборів чи правління кооперативу, якщо воно суперечить законодавству.

Коментар:

1. Положення статті, що коментуються, дублюються із певним розширенням п. 74 Примірного статуту ЖБК.

Проте, можна констатувати, що нині коментована стаття перестала нести регулятивне навантаження. Більш того, положення даної статті суперечать діючому законодавству України, - не лише тому, що перестали існувати як виконавчі комітети, так і місцеві Ради народних депутатів. Сьогодні, як правило, в текстах нормативних актів при згадування даних органів слід читати - "органи місцевого самоврядування".

2. Водночас найголовніше те, що невідповідність даної статті вимогам чинного законодавства України полягає в тому, що діюче законодавство про місцеве самоврядування в Україні передбачає контрольні повноваження даних органів за діяльністю тих чи інших споживчих кооперативів тільки відповідно до закону (п. 4 ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування").

Але законодавство не містить норм, що передбачають право даних органів скасовувати рішення органів управління та контролю ЖБК. Таке право мають самі кооперативи.

Більш того, слід підкреслити, що у випадку порушення прав громадян, юридичних осіб або органів місцевого самоврядування у зв'язку із прийняттям тих чи інших рішень, останні можуть звернутися із позовною заявою до судових органів, і лише відповідний суд, який розглянув по суті справу, може скасувати рішення загальних зборів чи правління кооперативу, якщо воно суперечить законодавству.