Стаття 139. Допомога держави житлово-будівельним кооперативам

Держава подає житлово-будівельним кооперативам допомогу в експлуатації та ремонті належних їм будинків, а також у забезпеченні жилими приміщеннями членів житлово-будівельного кооперативу на час проведення капітального ремонту, коли ремонт не може бути проведено без виселення громадян, які проживають у цих будинках.

Коментар:

1. Коментована норма передбачає, що держава подає ЖБК допомогу в експлуатації та ремонті належних їм будинків. Крім того, держава надає допомогу у забезпеченні жилими приміщеннями членів ЖБК на час проведення капітального ремонту, якщо ремонт не може бути проведено без виселення громадян, які проживають у цих будинках.

2. Водночас, загалом дана норма не враховує положення чинного в Україні законодавства. Зокрема, у зв'язку з тим, що у теперішній час жилі приміщення, що перебувають в житлових та житлово-будівельних кооперативах, належать до приватного житлового фонду (див. коментар до ст. 4 ЖК), коментована стаття носить здебільшого абсолютно декларативний характер.

Слід підкреслити, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування надають допомогу громадянам - членам кооперативу та членам їх сімей лише у випадках, встановлених законом.

3. Проте, справедливим буде зазначити наступне. Нині однією із форм державної допомоги ЖБК, зародженої ще за часів СРСР, вважають взаємовідносини кооперативу із житлово-експлуатаційною організацією.

Так, з метою технічного обслуговування будинку ЖБК має право на підставі цивільно-правового договору передати будинок на таке обслуговування певній житлово-експлуатаційній організації. Зокрема, відповідно до ст. 181 ЖК державні житлово-експлуатаційні і ремонтно-будівельні служби здійснюють за договором технічне обслуговування та ремонт будинків громадського житлового фонду і будинків житлово-будівельних кооперативів. Оплата витрат, зв'язаних з обслуговуванням та ремонтом зазначених будинків, провадиться за рахунок засобів кооперативу за ставками або на умовах, установлених для обслуговування та ремонту будинків державного житлового фонду (див. також коментар до ст. 181 ЖК).

Окрім того, враховуючи положення ст. 187 ЖК, відповідно до якої фінансування затрат на експлуатацію та ремонт будинків житлово-будівельних кооперативів здійснюється за рахунок коштів кооперативів, можна зазначити, що такі затрати, насамперед, спрямовані на відшкодування витрат по технічному обслуговуванню внутрішніх будинкових інженерних мереж та обладнань тим суб'єктам, які здійснюють експлуатацію даних мереж та обладнань.

В будинках ЖБК має місце також плата за користування тепловою та електричною енергією, газом, водопровідними та каналізаційними мережами, що проводиться за відповідними тарифами на підставі укладених цивільно-правових договорів.

4. Слід також зазначити про можливу допомогу держави тому ЖБК, що має необхідність у забезпеченні жилими приміщеннями членів кооперативу та членів їх сімей на період капітального ремонту будинку такого ЖБК у тих випадках, коли такий ремонт будинку не може бути проведений без виселення його мешканців. У таких випадках, враховуючи відсутність у ЖБК спеціального житлового фонду, до якого тимчасово можна переселити громадян, допомагає держава. При цьому мають бути враховані вимоги ст. 101 ЖК, згідно із якою жиле приміщення, надаване на час капітального ремонту, має знаходитись у межах даного населеного пункту і відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам. Після закінчення капітального ремонту і прийняття будинку державною комісією наймач вселяється у жиле приміщення, яке він раніше займав. У період проживання наймача в зв'язку з капітальним ремонтом в іншому жилому приміщенні він вносить квартирну плату лише за приміщення, надане йому на час ремонту (див. також коментар до ст. 101 ЖК).

На період проживання у зв'язку із капітальним ремонтом в іншому жилому приміщенні член ЖБК зберігає права та несе обов'язки, передбачені Примірним статутом ЖБК.