Стаття 172. Перенесення жилих будинків та будівель, що підлягають знесенню

За бажанням громадян належні їм жилі будинки та будівлі, що підлягають знесенню, може бути перенесено й відбудовано на новому місці.

Коментар:

1. За змістом ст. ст. 171, 172 ЖК та ч. 3 ст. 351 ЦК суд може поставити рішення про знесення житлового будинку, інших будівель, споруд та насаджень, які розміщені на земельній ділянці, що підлягає викупу, або про їх перенесення на іншу земельну ділянку та їх відбудову.

В останньому випадку рішення суду має ґрунтуватися на таких фактах: 1) бажанні власника нерухомості, щоб суд прийняв рішення саме про перенесення цих об'єктів на іншу земельну ділянку; 2) технічній можливості перенесення цих об'єктів або їх відбудови.

У разі прийняття судом рішення про перенесення цих об'єктів або їх відбудову власник наділений правом на відшкодування реальних збитків, в тому числі витрат на поліпшення якості земельної ділянки, та упущеної вигоди на рівних засадах з особами, будівлі та споруди яких за судовим рішенням підлягають знесенню (абзац другий ч. 3 ст. 351 ЦК).