Стаття 173. Спорудження на новому місці жилих будинків, будівель та пристроїв для громадян, будинки яких підлягають знесенню

Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік у випадках, установлених Радою Міністрів СРСР, для громадян, будинки яких підлягають знесенню, за їх бажанням споруджуються на новому місці жилі будинки, будівлі та пристрої і передаються цим громадянам у приватну власність. При цьому відшкодування вартості жилих будинків, будівель та пристроїв, що зносяться, не провадиться.

Коментар:

1. Ст. 173 ЖК уточнює правові наслідки прийняття судом рішення про відбудову житлових будинків, будівель та споруд у зв'язку з викупом земельної ділянки.

По-перше, дана стаття встановлює, що споруджені на новому місці жилі будинки, будівлі та споруди стають об'єктом права приватної власності.

По-друге, передбачається, що у разі прийняття рішення про спорудження будинків, будівель та споруд не проводиться компенсація вартості знесених об'єктів. Це положення не підлягає застосуванню як таке, що суперечить нормі абзацу другого ч. 3 ст. 351 ЦК, яка закріплює право власника на відшкодування збитків, в тому числі упущеної вигоди.