Стаття 174. Порядок надання квартир, відшкодування вартості будинків (квартир), будівель та пристроїв, що зносяться, і умови їх перенесення

Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік порядок надання квартир, розміри і порядок відшкодування вартості будинків (квартир), будівель та пристроїв, що зносяться, і умови, за яких провадиться їх перенесення, встановлюються Радою Міністрів СРСР.

Коментар:

1. Порядок надання фізичним особам квартир, розміри та порядок відшкодування вартості знесених житлових будинків, будівель та споруд, а також умови їх перенесення мають визначатися вищим органом виконавчої влади, яким за Конституцією України виступає Кабінет Міністрів України.

На сьогодні в чинному законодавстві відсутній єдиний нормативний акт, виданий Кабінетом Міністрів України або будь-яким іншим державним органом, який би регулював зазначені питання. Тому, крім норм ЖК (ст. ст. 171 - 173) та ЦК (ст. ст. 350 - 351), правове регулювання здійснюється постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 284, якою затверджений Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, наказом Фонду державного майна України та Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 грудня 2004 р. N 2929/227, яким затверджений Порядок визначення вартості відтворення чи заміщення земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового будівництва, а також численними нормативними актами, що видаються органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевої виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.