Стаття 187. Фінансування затрат на експлуатацію та ремонт будинків житлово-будівельних кооперативів

Фінансування затрат на експлуатацію та ремонт будинків житлово-будівельних кооперативів здійснюється за рахунок коштів кооперативів.

Розміри внесків членів житлово-будівельних кооперативів на проведення капітального ремонту жилих будинків кооперативів установлюються Радою Міністрів Української РСР.

Коментар:

Коментована стаття передбачає правила здійснення фінансових витрат на експлуатацію та ремонт житлових об'єктів, які перебувають на балансі житлово-будівельних кооперативів. Зокрема зазначається, що фінансування затрат на експлуатацію та ремонт будинків житлово-будівельних кооперативів здійснюється за рахунок коштів кооперативів.

Кошти житлово-будівельного кооперативу складаються з:

1) вступних внесків;

2) пайових внесків;

3) внесків на проведення капітального ремонту жилого будинку (будинків);

4) внесків на експлуатацію жилого будинку (будинків) і утримання придомової території;

5) інших надходжень.

Вступні внески вносяться членами житлово-будівельного кооперативу, які вступили до кооперативу до здачі будинку (будинків) в експлуатацію. Розмір вступного внеску визначається загальними зборами членів кооперативу, але не може перевищувати п'ятдесяти карбованців.

Вступні і пайові внески члени житлово-будівельного кооперативу вносять на рахунок кооперативу в установі банку.

Внески на проведення капітального ремонту жилого будинку (будинків) справляються з членів житлово-будівельного кооперативу, виходячи з балансової вартості квартир, у розмірах, встановлених Радою Міністрів УРСР, а внески на експлуатацію жилого будинку (будинків) і утримання придомової території в розмірах, необхідних для покриття фактичних витрат кооперативу на ці потреби, виходячи з жилої площі займаних квартир.

За рішенням загальних зборів членів житлово-будівельного кооперативу можуть утворюватися спеціальні фонди на цілі, що відповідають завданням кооперативу (на благоустрій території, культурно-масову роботу серед членів кооперативу і членів їх сімей, преміювання членів правління, ревізійної комісії та інших членів кооперативу тощо).

Кошти житлово-будівельного кооперативу зберігаються у відповідній банківській установі (пп. 22 - 26 Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 30 квітня 1985 року N 186).