Стаття 188. Матеріально-технічне забезпечення експлуатації та ремонту житлового фонду

Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік матеріально-технічні ресурси, необхідні для експлуатації та ремонту державного і громадського житлового фонду та фонду житлово-будівельних кооперативів, виділяються відповідно до норм їх витрачання Радам Міністрів союзних республік, міністерствам, державним комітетам і відомствам СРСР у порядку, встановлюваному Радою Міністрів СРСР.

Коментар:

У даній статті врегульовано норми витрачання матеріально-технічних ресурсів, необхідних для експлуатації та ремонту державного і громадського житлового фонду та фонду житлово-будівельних кооперативів.

На даний час норми витрачання передбачені такими нормативними актами, які регулюють кошторисно-нормативну базу стосовно робіт з ремонту устаткування та обладнання, які виконуються на об'єктах житлово-комунального господарства та соціального призначення: ВБН Д.2.8-204.01.01-2003 "Зварювальні роботи та газове різання", ВБН Д.2.8-204.01.02-2003 "Ремонт технологічних трубопроводів котельного устаткування та систем теплопостачання", ВБН Д.2.8-204.01.03-2003 "Ремонт трубопровідної арматури котельного устаткування та систем теплопостачання", ВБН Д.2.8-204.01.04-2003 "Слюсарні та слюсарно-складальні роботи", ВБН Д.2.8-204.01.05-2003 "Ремонт котельного устаткування та систем теплопостачання", ВБН Д.2.7-204.01-2003 "Відомчі ресурсні кошторисні норми експлуатації машин і механізмів", затверджені наказами Держжитлокомунгоспу від 16 січня 2004 року N 5 та від 23 серпня 2005 року N 133.