Стаття 6. Повноваження Верховної Ради України в галузі земельних відносин

До повноважень Верховної Ради України в галузі земельних відносин належить:

а) прийняття законів у галузі регулювання земельних відносин;

б) визначення засад державної політики в галузі використання та охорони земель;

в) затвердження загальнодержавних програм щодо використання та охорони земель;

г) встановлення і зміна меж районів і міст;

ґ) погодження питань, пов'язаних з вилученням (викупом) особливо цінних земель;

д) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до Конституції України.

Коментар:

Загальна характеристика. Ст. 6 ЗКУ, на наш погляд, має виключно декларативний характер, оскільки фактично не встановлює положень, що не були б передбачені чинним законодавством (див. нижче). Як видається, поширена практика вміщення у законодавчих актах загальних статей, що у стилі підручника описують становище різних органів у врегульованій сфері, є невиправданою і нічого, крім дублювання та можливих колізій, із собою не несе.

До пункту "а". Положення п. "а" фактично відтворюють по відношенню до окремого випадку (регулювання земельних відносин) загальні положення п. 3 ч. 1 ст. 85 Конституції України, за якими до повноважень ВРУ належить "видання законів". Як вже зазначалося, ВРУ є єдиним законодавчим органом. Порядок здійснення цього повноваження визначається Конституцією України, а також Регламентом ВРУ, затв. Законом України від 10.02.2009.

До пункту "б". Передбачене п. "б" коментованої статті повноваження щодо "визначення засад державної політики в галузі використання та охорони земель" відтворюють по відношенню до окремої сфери ("галузі використання та охорони земель") загальні положення п. 5 ч. 1 ст. 85 Конституції України, за якими до повноважень ВРУ належить "визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики". Дане повноваження здійснюється в порядку законодавчої процедури, яка регламентується Конституцією України, а також Регламентом ВРУ, затв. Законом України від 10.02.2009.

До пункту "в". Передбачене п. "в" коментованої статті повноваження із "затвердження загальнодержавних програм щодо використання та охорони земель" відтворюють по відношенню до окремої сфери ("галузі використання та охорони земель") загальні положення п. 6 ч. 1 ст. 85 Конституції України, за якими до повноважень ВРУ належить "затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля". Дане повноваження здійснюється в порядку законодавчої процедури, яка регламентується Конституцією України, а також Регламентом ВРУ, затв. Законом України від 10.02.2009.

П. "в" ст. 7 ЗКУ передбачено погодження Верховною Радою АРК "загальнодержавних програм використання та охорони земель, участь у їх реалізації в межах території Автономної Республіки Крим". Аналогічно, п. "г" ст. 8 ЗКУ передбачене також погодження загальнодержавних програм використання та охорони земель обласними радами. Видається, що вимога такого погодження обмежує конституційні повноваження ВРУ і тому є неконституційною.

Щодо затвердження загальнодержавних програм щодо використання та охорони земель див. також ст. 177 ЗКУ та коментар до неї.

До пункту "г". Даний пункт дублює положення п. 29 ч. 1 ст. 85 Конституції України, яка відносить до повноважень ВРУ "встановлення і зміну меж районів і міст". Детальніше щодо порядку здійснення даного повноваження див. ст. ст. 173 - 176 ЗКУ та коментарі до статей 173, 174, 175, 176.

До пункту "ґ". У коментованому пункті продубльовані повноваження, передбачені ч. ч. 2 та 3 ст. 150 ЗКУ, щодо погодження Верховною Радою питань, пов'язаних з вилученням (викупом) особливо цінних земель. Щодо поняття особливо цінних земель див. ч. 1 ст. 150 ЗКУ та коментар до неї. Щодо порядку вилучення (викупу) земельних ділянок див. ст. 151 ЗКУ та коментар до неї.

До пункту "д". Чинне законодавство також надає ВРУ значний обсяг інших повноважень у галузі земельних відносин, що не згадані у ст. 6 ЗКУ. Зокрема, ч. 1 ст. 129 ЗКУ передбачено право ВРУ погоджувати продаж земельних ділянок, що перебувають у власності держави, іноземним державам та іноземним юридичним особам; ч. 2 ст. 151 ЗКУ закріплює повноваження ВРУ щодо погодження матеріалів місця розташування об'єктів на особливо цінних землях, а також земельних ділянок; ч. 2 ст. 176 ЗКУ передбачає повноваження ВРУ щодо затвердження форми та порядку видачі державного акта України на межі адміністративно-територіального утворення тощо.

Сфери земельних правовідносин може стосуватись реалізація багатьох повноважень ВРУ загального характеру. Це, зокрема, затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, контроль за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання (п. 4 ч. 1 ст. 85 Конституції України), розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України (п. 11 ч. 1 ст. 85 Конституції України), здійснення контролю за діяльністю КМУ (п. 13 ч. 1 ст. 85 Конституції України), затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України указів про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації (п. 31 ч. 1 ст. 85 Конституції України) тощо.