Стаття 62. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах

1. У прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах забороняється:

а) влаштування полігонів побутових та промислових відходів і накопичувачів стічних вод;

б) влаштування вигребів для накопичення господарсько-побутових стічних вод об'ємом понад 1 кубічний метр на добу;

в) влаштування полів фільтрації та створення інших споруд для приймання і знезаражування рідких відходів;

г) застосування сильнодіючих пестицидів.

2. Режим господарської діяльності на земельних ділянках прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах встановлюється законом.

3. У межах пляжної зони прибережних захисних смуг забороняється будівництво будь-яких споруд, крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних.

Коментар:

До ч. 1. Розмір прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах зазвичай істотно більший, ніж у випадку з іншими водними об'єктами (див. ст. ст. 60, 61 ЗКУ та коментар до ст. 60, 61), проте режим таких прибережних захисних смуг значно більш ліберальний.

Коментована частина відтворює положення ч. 2 ст. 90 ВКУ.

В цілому обмеження, накладені ч. 1 ст. 62 ЗКУ на використання прибережних захисних смуг, є однозначними та зрозумілими.

Певного роз'яснення може потребувати вжитий у п. "г" термін "сильнодіючі пестициди". Законодавець використав у коментованій нормі цей застарілий термін, що зараз у санітарній практиці не вживається. На сьогодні поняття пестицидів визначається ст. 1 Закону України "Про пестициди та агрохімікати", а існуюча сьогодні в Україні гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності (ДСП 8.8.1.2.002-98. Державні санітарні правила і гігієнічні норми "Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності", затв. постановою першого заступника Головного державного санітарного лікаря України 28.08.98) передбачає їх поділ на 4 класи: I - надзвичайно небезпечні, II - небезпечні, III - помірно небезпечні, IV - малонебезпечні. Застарілий термін "сильнодіючі пестициди" відповідає сучасному терміну "надзвичайно небезпечні пестициди".

До ч. 2. Коментована частина відсилає до "закону", під яким, очевидно, мається на увазі ВКУ (ч. 1 ст. 90), де зазначено, що прибережна захисна смуга уздовж морів, морських заток і лиманів "може використовуватися лише для будівництва санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів, з обов'язковим централізованим водопостачанням і каналізацією".

Виходячи із встановленого режиму прибережних захисних смуг вздовж морів, заток та лиманів до таких зон не можуть включатися землі морського транспорту (див. ст. 69 ЗКУ та коментар до неї).

До ч. 3. Поняття "пляжна зона" визначена ст. 1 ВКУ - це "прилегла до урізу води частина прибережної захисної смуги уздовж морів, навколо морських заток і лиманів з режимом обмеженої господарської діяльності".

Пляжна зона встановлюються за проектом землеустрою при визначенні прибережної захисної смуги морів, навколо морських заток та лиманів у складі цієї смуги. Розмір пляжної зони визначається відповідно до ст. 88 ВКУ. Ця ж стаття визначає і режим пляжних зон.

Щодо заборони на будівництво, встановленої для пляжної зони, див. коментар до ч. 2 ст. 61 ЗКУ.