Стаття 63. Смуги відведення

1. Для забезпечення експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження і руйнування каналів зрошувальних і осушувальних систем, гідротехнічних та гідрометричних споруд, водойм і гребель на берегах річок виділяються земельні ділянки смуг відведення з особливим режимом використання.

2. Розміри та режим використання земельних ділянок смуг відведення визначаються за проектами землеустрою, які розробляються і затверджуються в установленому порядку.

3. Земельні ділянки в межах смуг відведення надаються для створення водоохоронних насаджень, берегоукріплювальних та протиерозійних гідротехнічних споруд, будівництва переправ тощо.

Коментар:

До ч. 1. Коментована частина майже дослівно відтворює зміст ч. 1 ст. 91 ВКУ і вказує на призначення смуг відведення.

Зрошувальні та осушувальні системи є різновидами меліоративних систем, особливості використання яких передбачені ст. 26 ЗКУ. Щодо поняття гідротехнічних споруд див. коментар до ч. 2 ст. 61 ЗКУ. Під гідрометричними спорудами розуміються споруди, що безпосередньо призначені або обслуговують мету визначення рівня води, глибини водного об'єкта, рельєфу дна, швидкості та напрямів течій, витрат води тощо.

До ч. 2. Згідно із коментованою частиною, режим та розміри смуг відведення визначаються відповідними проектами землеустрою (див. ст. 186 ЗКУ та коментар до неї). Положення ЗКУ щодо проектів землеустрою, а також норми прийнятого на розвиток ЗКУ Закону України "Про землеустрій" заміщують норму ч. 2 ст. 91 ВКУ, яка встановлює спеціальний порядок проектування смуг відведення, а також встановлює порядок розроблення та затвердження таких проектів.

Слід також мати на увазі, що режим смуг відведення в загальних рисах визначений ч. 3 коментованої статті (див. коментар) та ч. 3 ст. 91 ВКУ.

Смуги відведення повинні проектуватися у відповідності до положень чинних нормативних документів у галузі будівництва, зокрема, СНиП 2.06.01-86 "Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования"177 (затв. постановою Держбуду СРСР від 28.05.86 N 71), які встановлюють вимоги до проектування каналів, водосховищ, берегозахисних, захисних, регуляційних та огороджувальних споруд, та СН 474-75 "Нормы отвода земель для мелиоративных каналов" (затв. постановою Держбуду СРСР від 14.07.75 N 120). Останні норми безпосередньо передбачають правила встановлення смуг відведення як на період будівництва каналів, так і для їх експлуатації.

До ч. 3. Коментована частина визначає режим земель смуг відведення. Дане питання регламентоване також ч. 3 ст. 91 ВКУ.

Спірним є питання щодо того, чи дозволене в межах смуг відведення будівництво виробничих приміщень. Ч. 3 ст. 91 ВКУ передбачає таку можливість, а коментована норма - ні. На наш погляд, будівництво виробничих споруд у смузі відведення можливе, проте лише у випадку, коли воно потрібне "для забезпечення експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження і руйнування каналів зрошувальних і осушувальних систем, гідротехнічних та гідрометричних споруд, водойм і гребель" (ч. 1 ст. 63 ЗКУ, ч. 1 ст. 91 ВКУ).

Постанова КМУ від 13.05.96 N 502 "Про затвердження Порядку користування землями водного фонду" передбачено, що користувачі, котрі експлуатують гідротехнічні (водопідпірні, водопропускні, водозахисні або водозабірні) споруди водогосподарських систем, зобов'язані "здійснювати посадку, догляд і охорону лісів у смугах відведення каналів, гідротехнічних та інших споруд міжгосподарського значення"; "на ділянках із штучно створеними лісонасадженнями та природними лісами у смугах відведення каналів, гідротехнічних споруд та інших споруд міжгосподарського значення допускаються рубки догляду та санітарні рубки, що проводяться згідно з рекомендаціями органів лісового господарства" (п. 10 Порядку).