Стаття 72. Землі авіаційного транспорту

1. До земель авіаційного транспорту належать землі під:

а) аеропортами, аеродромами, відокремленими спорудами (об'єктами управління повітряним рухом, радіонавігації та посадки, очисними та іншими спорудами), службово-технічними територіями з будівлями та спорудами, що забезпечують роботу авіаційного транспорту;

б) вертольотними станціями, включаючи вертольотодроми, службово-технічними територіями з усіма будівлями та спорудами;

в) ремонтними заводами цивільної авіації, аеродромами, вертольотодромами, гідроаеродромами та іншими майданчиками для експлуатації повітряних суден;

г) службовими об'єктами, що забезпечують роботу авіаційного транспорту.

2. На приаеродромній території відповідно до закону запроваджується особливий режим використання земель.

Коментар:

До ч. 1. Коментована частина, визначаючи землі авіаційного транспорту через їхній склад, повністю відтворює положення ст. 33 Закону України "Про транспорт".

Розміри та структура земельних ділянок, що відводяться для аеропортів, визначаються відповідно до СН 457-74 "Нормы отвода земель для аэропортов", затв. Держбудом СРСР 16.01.74. Згідно п. 3 норм, земельна ділянка для аеропорту включає ділянки для аеродрому, відособлених споруд (управління повітряним рухом, радіонавігації і посадки, очисних споруд та службово-технічні території).

До ч. 2. Відповідно до ч. 2 ст. 72 ЗКУ, що коментується, для приаеродромної території "запроваджується особливий режим використання земель". Приаеродромна територія (або "прилегла до аеродрому зона контролю і обліку об'єктів та перешкод") визначається у ст. 41 Повітряного кодексу України як "обмежена встановленими розмірами місцевість навколо аеродрому, над якою здійснюється маневрування повітряних суден". Відповідно до ч. 2 ст. 41 Повітряного кодексу України, "розміри приаеродромної території повинні бути доведені власником аеродрому (аеропорту) чи уповноваженою на те особою до відповідних Рад …". Ч. 3 тієї ж статті вимагає узгоджувати "з органом державного регулювання діяльності авіації та відповідною Радою народних депутатів" "будівництво (реконструкцію) та іншу діяльність" на приаеродромній території. Крім того, особливістю правового режиму земель повітряного транспорту є те, що до 01.01.2016 звільняються від сплати земельного податку суб'єкти літакобудування, визначені п. 2 підрозд. 6 розд. XX "Перехідні положення" ПКУ.