Стаття 73. Землі трубопровідного транспорту

1. До земель трубопровідного транспорту належать земельні ділянки, надані під наземні і надземні трубопроводи та їх споруди, а також під наземні споруди підземних трубопроводів.

2. Уздовж наземних, надземних і підземних трубопроводів встановлюються охоронні зони.

Коментар:

До ч. 1. Визначене, аналогічне наведеному у коментованій частині, вміщене до ч. 1 ст. 11 Закону України "Про трубопровідний транспорт".

Ст. 1 Закону України "Про трубопровідний транспорт" визначає поняття трубопроводів та запроваджує їх поділ на магістральні та промислові.

Розмір земельних ділянок, що відводяться для магістральних трубопроводів, визначаються СН 452-73 "Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов", затв. Держбудом СРСР 30.03.73. Норми встановлюють ширину смуг відведення земель для магістральних підземних трубопроводів і розміри земельних ділянок для розміщення запірної арматури вказаних трубопроводів. Ширина смуг відведення для наземних і надземних магістральних трубопроводів встановлюється проектною документацією.

Для розміщення промислових трубопроводів окремі земельні ділянки здебільшого не відводяться.

Мережа газопроводів в Україні досягає 17 тис. км, нафтопроводів - 70 тис. км196.

ерспективним є опосередкування відносин із прокладення трубопроводів земельними сервітутами, проте поки що з низки причин така практика не розвинена.

До ч. 2. Ч. 2 ст. 73 ЗКУ, ч. 2 ст. 11 Закону України "Про трубопровідний транспорт" передбачає встановлення навколо об'єктів трубопровідного транспорту охоронних зон. Розміри та режим охоронних зон визначаються Законом України "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів" (див. також ст. 112 ЗКУ).