Стаття 105. Наслідки проникнення на земельну ділянку гілок і коренів дерев

У випадку проникнення коренів і гілок дерев з однієї земельної ділянки на іншу власники та землекористувачі земельних ділянок мають право відрізати корені дерев і кущів, які проникають із сусідньої земельної ділянки, якщо таке проникнення є перепоною у використанні земельної ділянки за цільовим призначенням.

Коментар:

Формулювання коментованої статті є вкрай невдалим, адже у випадку "проникнення коренів і гілок дерев" власники чи землекористувачі отримують право "відрізати корені дерев і кущів". Якщо розуміти коментовану норму буквально, кущі страждатимуть "за дерева", а гілки залишаться безкарними. Природно, що таке буквальне розуміння суперечить меті статті. Тому слід вважати, що у всьому її тексті йдеться і про гілки, і про коріння як дерев, так і кущів.

Якщо проникнення коренів та гілок не заважає використанню земельної ділянки за цільовим призначенням, закон не надає власникам та користувачам останніх відрізати такі корені та гілки.

Право на "обрізання" не стосується рослин, що підлягають охороні згідно із екологічним законодавством, зокрема, занесених до Зеленої (відповідно до ст. 31 Закону України "Про рослинний світ", Положення про Зелену книгу України затверджено постановою КМУ від 29.08.2002 N 1286) або Червоної книг України (Закон України "Про Червону книгу України").

За своєю правовою природою право відрізати гілки та коріння, які перешкоджають використанню ділянки за цільовим призначенням, є формою самозахисту, в загальному вигляді регламентованою ст. 19 ЦКУ. Воно також випливає зі змісту ст. 90, 95 ЗКУ.

Положення коментованої статті не перешкоджають власнику або користувачу земельної ділянки звернутися із позовом про усунення перешкод шляхом зрізання гілок та коренів. Такі позови повинні розглядатися та задовольнятися. Більш того, оскільки будівельними нормами заборонено розміщення дерев ближче 3 м, а кущів - ближче 1,5 м до межі (п. 4.13 ДБН Б.2.4-1-94 "Планування і забудова сільських поселень", п. 3.25 ДБН 360-92**), вимагати можна не лише зрізання гілок та дерев, а і власне дерев та кущів, що розміщені в межах вказаної відстані.