Стаття 146. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб

Викуп земельних ділянок для суспільних потреб, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, здійснюється у випадках та в порядку, встановлених законом.

Коментар:

Законом, на який зроблено посилання у коментованій статті, є Закон України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності". Також відповідні відносини врегульовані ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 р., ратифікованого Законом України від 17.07.97, ст. 41 Конституції України, ст. 140 та ін. ЗКУ, ст. ст. 350, 351 ЦКУ.

Компетенція органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо викупу земельних ділянок визначається ст. ст. 8 та 9 Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності".

Викуп земельної ділянки для суспільних потреб може здійснюватися для визначених у ст. 7 Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" потреб за умови дотримання наступної процедури:

- погодження місця розташування об'єкта, під розміщення якого викупляється земельна ділянка, відповідно до ст. 151 ЗКУ;

- прийняття рішення про викуп земельної ділянки для суспільних потреб (ст. 10 Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності");

- проведення переговорів щодо викупу земельної ділянки (ст. 11 вказаного Закону);

- укладення договору купівлі-продажу або міни (ст. 12 Закону).

Можливість викупу земельних ділянок для суспільних потреб передбачена Законом України "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду" (див. ст. ст. 12, 19 Закону). Між тим, процедурні положення цього Закону фактично заміщаються нормами більш пізнього Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності".

Спеціальні порядок та підстави викупу земельних ділянок для суспільних потреб передбачені Законом України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" в ред. Закону України від 05.06.2009 N 1474-VI. Норми цього Закону підлягають застосуванню як спеціальні по відношенню до Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" (останній Закон містить пряму вказівку на таке співвідношення двох законів - див. п. 2 розд. V).