Стаття 147. Примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності

Підстави та порядок примусового відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності визначаються законом.

Коментар:

Законом, на який зроблено посилання у коментованій статті, є Закон України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності". Також відповідні відносини врегульовані ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 р., ратифікованої Законом України від 17.07.97, ст. 41 Конституції України, ст. 140 та ін. ЗКУ, ст. ст. 350, 351 ЦКУ.

Викуп земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності здійснюється для потреб, зазначених у ст. 15 Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності". Такий викуп може бути примусовим.

При цьому слід враховувати положення ч. 5 ст. 41 Конституції України, за якою "примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану."

У Законі України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" зроблено спробу (як на погляд авторів, не дуже вдалу) конкретизувати оціночне поняття "мотиви суспільної необхідності", вжите у ст. 41 Основного Закону (див. ст. 1, а також ч. 2 ст. 15 Закону). Як видається, ці положення лише до певної мають враховуватися при тлумаченні Конституції України, положення якої мають "автономне" значення.

Згідно із Законом, примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності може бути застосоване тоді, коли згоди із власником за процедурою відчуження для суспільних потреб не досягнуто. Тоді відповідний орган може звернутися до суду. Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" "рішення суду про примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, разом із документами, що підтверджують попередню та повну сплату колишньому власнику викупної ціни або державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, надане замість відчуженого, є підставою для державної реєстрації права власності держави чи територіальної громади на зазначені об'єкти".

Можливість викупу земельних ділянок для суспільних потреб передбачена Законом України "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду" від 22.12.2006 (див. ст. ст. 12, 19 Закону). Між тим, процедурні положення цього Закону фактично заміщаються нормами більш пізнього Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності".

Спеціальні порядок та підстави викупу земельних ділянок для суспільних потреб передбачені Законом України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" в ред. Закону України від 05.06.2009 N 1474-VI. Ст. 8 Закону передбачає викуп земельних ділянок для забезпечення проведення чемпіонату "з мотиву суспільної необхідності". Допускається примусове відчуження земельних ділянок. Відповідно до ч. ч. 3 - 5 статті, за відсутності згоди власника на викуп земельна ділянка може бути відчужена безпосередньо на підставі адміністративного акта про відчуження за експертною грошовою оцінкою. Норми цього Закону підлягають застосуванню як спеціальні по відношенню до Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" (останній Закон містить пряму вказівку на таке співвідношення двох законів - див. п. 2 розд. V).