Стаття 160. Права і обов'язки сторін при розгляді земельних спорів

Сторони, які беруть участь у земельному спорі, мають право знайомитися з матеріалами щодо цього спору, робити з них виписки, брати участь у розгляді земельного спору, подавати документи та інші докази, порушувати клопотання, давати усні і письмові пояснення, заперечувати проти клопотань та доказів іншої сторони, одержувати копію рішення щодо земельного спору, і, у разі незгоди з цим рішенням, оскаржувати його.

Коментар:

Загальна характеристика. Коментована стаття вміщена в главу "Вирішення земельних спорів". З назви, а так само зі змісту прямо не випливає, щодо яких процедур розгляду земельних спорів (судової, адміністративної чи обох) дана норма може бути застосована.

Слід мати на увазі, що права та обов'язки сторін у судовому процесі набагато чіткіше та повніше, ніж у коментованій нормі, передбачені у спеціальному процесуальному законі (ст. ст. 27, 31 ЦПК України, ст. ст. 49, 51 КАСУ, ст. 22 ГПК). Що ж стосується адміністративного "розгляду спорів", то, як вже зазначалося у коментарі до попередньої статті, оскільки рішення із такого спору як правило не має принципового значення, то і дотримання процедури, у т. ч. і "прав та обов'язків" сторін, практичного значення повністю позбавлене.