Стаття 175. Порядок встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень

Межі адміністративно-територіальних утворень встановлюються в порядку та відповідно до закону.

Коментар:

Навіть після прийняття Конституції України 28.06.96 траплялися випадки визначення порядку встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць (утворень) в Україні відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР "Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою УРСР" від 12.03.82 N 1564-X. Слід визнати цю практику такою, що не відповідає Конституції України, оскільки, згідно з п. 13 ч. 1 ст. 92 Конституції України територіальний устрій України визначається виключно законами України. Під визначенням територіального устрою слід розуміти, зокрема, і визначення порядку встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних одиниць.

ВРУ розглядався проект закону "Про адміністративно-територіальний устрій" (04.12.97 Закон було прийнято ВРУ, проте 30.12.97 він був повернутий Президентом України з його пропозиціями)394. Проте навіть за відсутності такого спеціального закону чинні законодавчі акти в цілому визначають порядок встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень.

Загальним у встановленні меж будь-якого адміністративно-територіального утворення є визначення меж за проектами землеустрою (див. ч. 2 ст. 173 ЗКУ та коментар до неї). Після розробки проекту землеустрою він підлягає державній землевпорядній експертизі (ст. 9 Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації") та затвердженню компетентним органом відповідно до повноважень, визначених ст. 174 ЗКУ.

Порядок визначення меж районів і міст. За умови відсутності спеціального закону про адміністративно-територіальний устрій ні Конституція України, ні ЗКУ, ні інші закони не визначають особливого порядку прийняття ВРУ рішень про визначення меж районів та міст. Тому порядок визначення меж районів і міст Верховною Радою співпадає із загальним порядком підготовки рішень ВРУ - законів або постанов (див. ст. 91 Конституції України). Цей порядок визначається ст. ст. 89 - 94 Конституції України та Регламентом ВРУ від 19.09.2008.

Єдина особливість процедури прийняття рішень - вимога щодо наявності подання Верховної Ради АРК, обласних, Київської чи Севастопольської міської рад, передбачена ч. 1 ст. 174 ЗКУ (див. вище).

Порядок визначення меж сіл і селищ. Ст. 12 Закону України "Про основи містобудування" передбачає можливість підготовки пропозицій про встановлення та зміну меж населених пунктів виконавчими органами відповідних рад (див. додатково коментар до ст. 174 ЗКУ).

Відповідно до п. 41 ч. 1 ст. 26, п. 26 ч. 1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" рішення про визначення меж сіл і селищ приймаються міськими і обласники радами виключно на пленарних засіданнях як "рішення з питань адміністративно-територіального устрою". У такому самому порядку приймаються рішення про направлення подань районних та відповідних сільських, селищних рад про визначення меж.

Технічні питання розробки, погодження проекту визначаються Технічними вказівками по складанню проектів встановлення меж сільських населених пунктів, затв. Державним комітетом України по земельних ресурсах 30.10.91. Вказівки застосовуються у частині, що не суперечать чинному законодавству України (у частині положень про затвердження проектів Вказівки суперечать ч. ч. 1 та 2 ст. 174 ЗКУ).

Порядок визначення меж районів у містах. Відповідно до п. 41 ч. 1 ст. 26, п. 26 ч. 1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" рішення про визначення районів у містах приймаються міськими радами виключно на пленарних засіданнях. У такому самому порядку приймаються рішення про направлення подань районних рад у містах.

Порядок визначення меж областей та АРК. Питання про визначення меж областей та меж АРК на даний час спеціально не регулюється. На наш погляд, виходячи із деяких загальних норм законодавства, повноваження приймати рішення щодо визначення меж даних адміністративно-територіальних утворень має ВРУ (див. коментар до ст. 174 ЗКУ). Рішення повинно прийматися ВРУ відповідно до загальної процедури її правотворчості (див. ст. ст. 89 - 94 Конституції України, Регламент ВРУ від 19.09.2008).