Стаття 176. Посвідчення меж адміністративно-територіальних утворень

1. Межі адміністративно-територіальних утворень посвідчуються державним актом України.

2. Форма та порядок видачі державного акта України на межі адміністративно-територіального утворення встановлюються Верховною Радою України.

Коментар:

Загальна характеристика. На сьогодні ВРУ ні форми, ні порядку видачі таких державних актів не визначила. Повністю приєднуємося до позиції П. Ф. Кулинича, який обґрунтовує недоцільність та навіть шкідливість посвідчення меж адміністративно-територіальних утворень державними актами та пропонує виключити ст. 176 із ЗКУ395.

На даний час існування статті викликає лише зайві спори - існує практика оспорювання рішень щодо розпорядження землями державної власності після певних змін у межах адміністративно-територіальних одиниць з тих підстав, що, мовляв, передбачений коментованою статтею державний акт не видавався. Слід наголосити, що законодавство не пов'язує із видачею чи невидачею державного акта на межі адміністративно-територіального утворення жодних правових наслідків.

За таких умов при визначенні моменту, з якого змінюються межі адміністративно-територіального утворення, слід виходити з наступного. Акт про встановлення меж адміністративно-територіального утворення впливає на права і обов'язки широкого, заздалегідь не визначеного кола осіб. Зважаючи на це, слід застосовувати правила ст. 57 Конституції України, за якими такий нормативний акт може набрати чинності лише за умови (і після) її "доведення до відома населення" (офіційного опублікування).

Із самого поняття "набрання чинності" слідує, що саме після набрання чинності нормативно-правовим актом про встановлення меж (постанова ВРУ, рішення відповідної ради тощо) він породжує правові наслідки, що випливають з його змісту. Оскільки він передбачає зміну меж, то з моменту набрання чинності і змінюються межі, якщо у постанові не визначено більш пізнього строку.