Стаття 177. Загальнодержавні програми використання та охорони земель

1. Загальнодержавні програми використання та охорони земель розробляються з метою забезпечення потреб населення і галузей економіки у землі та її раціонального використання і охорони.

2. Загальнодержавні програми використання та охорони земель розробляються відповідно до програм економічного, науково-технічного і соціального розвитку України.

3. Загальнодержавні програми використання та охорони земель затверджуються Верховною Радою України.

Коментар:

До ч. 1. Правовою основою складання та затвердження державних та регіональних програм використання та охорони земель є норми Конституції України, ст. ст. 177 - 180 ЗКУ, Закон України "Про державні цільові програми", Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", ст. 6 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".

Прикладом програм, що стосуються використання та охорони земель, є Закон України "Про Загальнодержавну програму формування екологічної мережі", Закон України "Про загальнодержавну програму розвитку водного господарства", Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, затв. Постановою ВРУ від 05.03.98, Постанова ВРУ "Про Національну програму екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води" від 27.02.97, постанова КМУ "Про затвердження Комплексної програми захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод на період до 2010 року та прогноз до 2020 року" від 03.07.2006 N 901, постанова КМУ "Про Комплексну програму розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь на період до 2010 року" від 16.11.2000 N 1704, постанова КМУ "Про затвердження Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2002 - 2006 роки та прогноз до 2015 року" від 24.10.2001 N 1388, постанова КМУ "Про затвердження Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України" від 15.02.2002 N 160.

Разом із тим, власне Загальнодержавної програми використання та охорони земель в Україні досі не прийнято.

Держкомземом свого часу було підготовлено проект спеціальної Загальнодержавної програми використання та охорони земель на 2005 - 2015 рр.400. Програма була схвалена КМУ та подана як законопроект до ВРУ401, проте прийнята так і не була.

До ч. 2. Відповідно до ст. ст. 85, 116 Конституції України програми економічного, науково-технічного і соціального розвитку України повинні розроблятися КМУ, а затверджуватися ВРУ. Відносини щодо розроблення таких програм врегульовані також Законом України "Про державні цільові програми", Законом України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України".

В Україні склалася стійка практика, за якою КМУ на виконання ст. 8 Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" щорічно розробляє такі програми та подає їх на затвердження ВРУ, а остання не встигає вчасно розглянути та затвердити відповідну програму.

До ч. 3. Коментована норма дублює положення п. 6 ч. 1 ст. 85 Конституції України.