Стаття 178. Регіональні програми використання та охорони земель

1. Регіональні програми використання та охорони земель розробляються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями і затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим та обласними радами.

2. Програми використання та охорони земель міст Києва і Севастополя розробляються Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями та затверджуються відповідними радами.

Коментар:

До ч. 1. Відповідно до повноважень, наданих Раді Міністрів АРК, обласним державним адміністраціям на підставі ст. 138 Конституції України (щодо Ради Міністрів АРК), ст. ст. 16, 17 ЗКУ, даними органами здійснюється розробка, а якщо бути точним, "участь у розробленні та забезпеченні виконання" регіональних програм використання та охорони земель. Обов'язок затвердження таких програм ст. ст. 7, 8 ЗКУ покладає на Верховну Раду АРК та відповідні обласні ради (див. також ст. 143 Конституції України, п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні").

До регіональних програм, розроблених та затв. на виконання коментованої норми, належать, наприклад, Програма розвитку земельних відносин і охорони земель в Донецькій області на 2006 - 2010 роки, затв. рішенням обласної ради від 23.12.2005 N 4/31-739402, Програма розвитку земельних відносин у Дніпропетровській області на 2001 - 2010 роки, затв. рішенням обласної ради від 16.02.2001 N 346-15/XXIII403 тощо.

До ч. 2. Аналогічно до ч. 1 коментованої статті ч. 2 визначає порядок розроблення та затвердження програм використання та охорони земель міст Києва і Севастополя. Ст. 9 ЗКУ, яка визначає повноваження Київської і Севастопольської міських рад у галузі земельних відносин, не містить вказівки на правомочність із затвердження регіональних програм використання та охорони земель, проте це право може бути виведене із загальних повноважень рад у галузі земельних відносин.