Стаття 185. Організація та порядок здійснення землеустрою

1. Землеустрій здійснюється суб'єктами господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів, а також коштів громадян та юридичних осіб.

2. Землеустрій здійснюється відповідно до закону.

 

Коментар:

 

До ч. 1. Відповідно до ст. 26 Закону України "Про землеустрій" розробниками документації із землеустрою є юридичні та фізичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону. Ліцензування таких робіт передбачене Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (п. 58 ч. 1 ст. 9).

Постановою КМУ від 14.11.2000 "Про затвердження переліку органів ліцензування" органом ліцензування щодо здійснення землевпорядних робіт визначено Держкомзем (зараз - Держземагентство України).

Здійснення землевпорядних робіт можливе лише при дотриманні ліцензійних умов - нормативно-правового акта, який встановлює кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги щодо здійснення землевпорядних та землеоціночних робіт, забезпечення встановленого порядку обліку, зберігання та використання матеріалів і відомостей про виконані роботи, захисту держави, територіальних громад і споживача від неякісної продукції відповідно до чинного законодавства та нормативно-технічних документів. Ліцензійні умови затв. наказом Держкомзему від 05.08.2009 N 423.

Оскільки здійснення землевпорядних робіт передбачає укладення відповідного договору, це дає можливість сторонам (замовнику та розробнику) погодити суму плати та порядок її внесення. Винятком з цього правила є конкурсний відбір розробників документації із землеустрою, якщо документація розроблятиметься за кошти державного чи місцевого бюджетів (п. "в" ч. 2 ст. 27 Закону України "Про землеустрій"), а відтак діятиме інший принцип формування ціни послуг з розробки землевпорядної документації. Іншими винятками, згідно із Законом України "Про захист конституційних прав громадян на землю", є законодавчо встановлена (1) вартість робіт із землеустрою щодо виготовлення документів, які посвідчують право власності на земельні ділянки при виділенні в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) та (2) виготовлення документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку при передачі безоплатно земельних ділянок у власність громадянам України відповідно до ст. 121 ЗКУ. Закон (ст. 1) встановлює граничний розмір вартості робіт на рівні відповідно 5 та 9 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Виконання робіт за такими розцінками часто є невигідним і навіть збитковим для землевпорядних організацій. В таких умовах положення Закону дуже часто ігноруються всіма землевпорядними організаціями, що здійснюють надання послуг в певній місцевості. Також землевпорядні організації практикують затягування землевпорядних робіт, змушуючи замовника до "неофіційних" доплат. Іншим шляхом обходу положень Закону є стягнення землевпорядними організаціями окремо коштів в оплату за виконання робіт із виготовлення правоустановчих документів, і окремо - за виготовлення проекту відведення, за встановлення меж тощо.

До ч. 2. Підстави, порядок проведення землевпорядних робіт, правові та організаційні основи діяльності у сфері землеустрою окрім статей гл. 31 ЗКУ визначені Законом України "Про землеустрій".