Про перетворення Народнього комісаріяту земельних справ УСРР на об'єднаний народній комісаріят УСРР (25.03.1930)

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РАДА НАРОДНІХ КОМІСАРІВ УСРР

ПОСТАНОВА

від 25 березня 1930 року

Харків

Про перетворення Народнього комісаріяту земельних справ УСРР на об'єднаний народній комісаріят УСРР

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада народніх комісарів УСРР постановили:

I.

Перетворити Народній комісаріат земельних справ УСРР на об'єднаний народній комісаріят УСРР.

II.

2. Поробити такі зміни в законодавстві УСРР:

1) Арт. 44 "Конституції (основного закону) Української соціялістичної радянської республіки" (Зб. Зак. УСРР 1929 р. N 14, у. 100) ухвалити в такій редакції:

"44. Вища рада народнього господарства і народні комісаріяти: земельних справ, торгівлі, фінансів, праці й робітничо-селянської інспекції УСРР підлягають Всеукраїнському центральному виконавчому комітетові й Раді народніх комісарів УСРР та рівночасно у своїй діяльності здійснюють директиви відповідних об'єднаних народніх комісаріятів Союзу РСР.

Народній комісаріят торгівлі УСРР у царині зовнішньої торгівлі чинить як уповноважений однойменного загальносоюзного наркомату".

2) Увагу до арт. 5 "Загального положення про народні комісаріяти УСРР" (Зб. Уз. УСРР 1924 р. N 43, арт. 273) ухвалили в такій редакції:

"Увага. Вища рада народнього господарства і народні комісаріяти земельних справ, торгівлі, фінансів, праці і робітничо-селянської інспекції УСРР безпосередньо підлягають Раді народніх комісарів УСРР і рівночасно в своїй діяльності здійснюють директиви відповідних об'єднаних народніх комісаріятів Союзу РСР.

Народній комісаріят торгівлі УСРР у царині зовнішньої торгівлі чинить як уповноважений однойменного загальносоюзного наркомату".

3) Арт. 10 "Загального положення про народні комісаріяти УСРР" ухвалити в такій редакції:

"10. Необ'єднані (самостійні) народні комісаріяти УСРР, а саме: Народній комісаріят внутрішніх справ, Народній комісаріят охорони здоров'я, Народній комісаріят освіти, Народній комісаріят соціяльного забезпечення й Народній комісаріят юстиції УСРР провадять зносини з однойменними самостійними народніми комісаріятами союзних республік - безпосередньо.

Проте, брати на себе публічно-правні зобов'язання та укладати публічно-правні угоди з однойменними народніми комісаріятами союзних республік допускається тільки з затвердження Ради народніх комісаріятів УСРР".

III.

3. Цю постанову видається на підставі арт. 3 постанови 2-ї Сесії Центрального виконавчого комітету Союзу РСР 5-го скликанняз 7 грудня 1929 р. "Про утворення Народнього комісаріяту земельних справ Союзу РСР" (Зб. Зак. СРСР 1929 р. N 75, арт. 718).

 

Голова
Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету

 
 
Г. Петровський

Голова Ради народніх
комісарів УСРР

 
В. Чубар

Секретар
Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету

 
 
М. Василенко