Стаття 37. Схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України

1. Міністерство фінансів України подає Кабінету Міністрів України для розгляду проект закону про Державний бюджет України та вносить пропозиції щодо термінів і порядку розгляду цього проекту в Кабінеті Міністрів України.

2. Кабінет Міністрів України до схвалення проекту закону про Державний бюджет України подає Раді національної безпеки і оборони України цей проект закону по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України.

3. Кабінет Міністрів України приймає постанову про схвалення проекту закону про Державний бюджет України та подає його разом з відповідними матеріалами Верховній Раді України та Президенту України не пізніше 15 вересня року, що передує плановому.

Коментар:

Згідно із ст. 96 Конституції України Кабінет Міністрів України не пізніше 15 вересня подає проект Закону про Державний бюджет України до Верховної Ради України. Тому до 15 серпня цього ж року проект Закону України про державний бюджет подається Міністерством фінансів до Кабінету Міністрів України разом із матеріалами, що додаються, передбаченими ст. 38 Бюджетного кодексу України.

В Кабінеті Міністрів України проект розглядається всіма урядовими комітетами і подається для розгляду на засіданні Кабінету Міністрів України до 25 серпня (хоча конкретні терміни і порядок розгляду проекту в Кабінеті Міністрів визначається самим Кабінетом Міністрів, зокрема за пропозиціями Міністерства фінансів). Кабінет Міністрів України розглядає проект Закону України про Державний бюджет України на своєму засіданні, приймає рішення щодо його схвалення і не пізніше 15 вересня подає його до Верховної Ради України.

З проектом Закону подаються матеріали, передбачені ст. 38 Бюджетного кодексу України. Крім того, Кабінет Міністрів України передає до Верховної Ради України доповідь про хід виконання Державного бюджету України поточного року.