Стаття 59. Місячний звіт про виконання Державного бюджету України

1. Місячний звіт про виконання Державного бюджету України подається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.

2. Зведені показники звітів про виконання бюджетів, інформація про виконання захищених видатків Державного бюджету України, інформація про використання коштів з резервного фонду державного бюджету, інформація про використання коштів державного фонду регіонального розвитку, інформація про здійснені операції з управління державним боргом, інформація про надані державні гарантії подаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним. Звіт про бюджетну заборгованість подається не пізніше 1 числа другого місяця, що настає за звітним.

3. Місячний звіт про фактичні надходження податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету, місячний звіт про податковий борг та про суми надміру сплачених грошових зобов'язань платників податків (у галузевому і територіальному розрізі та у розрізі джерел доходів і форм власності), подаються органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.

 

Коментар:

 

1. Державне казначейство України зобов'язане не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним, подати Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України місячний звіт про виконання Державного бюджету України.

2. Такі форми звітності як зведені показники звітів про виконання бюджетів, інформація про виконання захищених видатків Державного бюджету України, інформація про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України, інформація про перелік здійснених операцій з державним боргом та інформація про надані державні гарантії, повинні бути надані Державним казначейством України Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним.

Разом з тим, "Звіт про бюджетну заборгованість" (дані про наявність дебіторської та кредиторської заборгованості установ та організацій, які отримують кошти державного бюджету й інформація про заборгованість установ та організацій, які отримують кошти державного бюджету за окремими програмами) надається не пізніше 1 числа другого місяця, наступного за звітним.

3. Кодексом покладено обов'язок щодо надання місячних звітів про фактичні надходження податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету, а також місячних звітів про податкову заборгованість (включаючи суми недоїмки та переплат (у галузевому і територіальному розрізі та у розрізі джерел доходів і форм власності), на органи, що контролюють справляння надходжень бюджету (податкові, митні та інші державні органи, яким відповідно до законодавства України надано право стягнення до бюджету відповідних платежів). Такі контролюючі органи зобов'язані надати Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним, не лише звіт про фактичні надходження, але й місячний звіт про податкову заборгованість, включаючи суми недоїмки та переплат (у галузевому, територіальному розрізі та у розрізі джерел доходів і форм власності).