Стаття 683. Комплект товару

1. Якщо договором купівлі-продажу встановлений обов'язок продавця передати покупцеві певний набір товару у комплекті (комплект товару), зобов'язання є виконаним з моменту передання продавцем усього товару, включеного до комплекту.

2. Продавець зобов'язаний передати весь товар, який входить до комплекту, одночасно, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання.

Коментар:

1. Комплект товару - це узгоджений сторонами набір окремих товарів, не обумовлений єдністю їх застосування. Передача товарів у комплекті є виключно договірною умовою. Сторони на власний розсуд визначають, що входить до комплекту товару. Від поняття "комплект товару" слід відрізняти поняття "комплектність товару" (ст. 682 ЦК). Комплектність - це сукупність окремих частин (комплектуючих виробів) єдиної речі. Комплект - це набір окремих речей. Умовою належного виконання зобов'язання із передачі комплекту товару є передача продавцем усього товару, що включений до комплекту.

2. На відміну від ст. 682 ЦК коментована норма визначає порядок передачі товару у комплекті, визначеному договором за згодою сторін. За правилом, що міститься у ч. 2 ст. 683 ЦК речі, що входять до комплекту товару, повинні передаватися продавцем покупцю одночасно. Разом із тим, ця норма не є імперативною, відтак договором може бути передбачений інший порядок передачі товару. У будь-якому випадку згідно з ч. 1 коментованої ст. зобов'язання продавця із передачі товару будуть вважатися виконаними у момент передачі останньої із речей, що входить до комплекту.