Стаття 815. Обов'язки наймача житла

1. Наймач зобов'язаний використовувати житло лише для проживання у ньому, забезпечувати збереження житла та підтримувати його в належному стані.

2. Наймач не має права провадити перевлаштування та реконструкцію житла без згоди наймодавця.

3. Наймач зобов'язаний своєчасно вносити плату за житло. Наймач зобов'язаний самостійно вносити плату за комунальні послуги, якщо інше не встановлено договором найму.

Коментар:

Коментована стаття встановлює перелік основних обов'язків наймача за договором житлового найму. Цей перелік не є вичерпним, отже в законодавстві або в договорі житлового найму можуть бути передбачені інші обов'язки наймача. Так, зокрема, певні обов'язки покладаються на наймача Правилами користування приміщеннями житлових будинків, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992 р. N 572 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2006 р. N 45).

Одним із основних обов'язків наймача є цільове використання житла. Житло може бути використано тільки для проживання в ньому. Це кореспондує також правилу ч. 2 ст. 813 ЦК. Отже найняте жиле приміщення не може бути використано для розміщення офісу або для якихось інших цілей, хоча в житті це нерідко трапляється.

Наймач зобов'язаний забезпечувати збереження житла та підтримувати його в належному стані. Даний обов'язок означає, що наймач має прибирати найняти приміщення, проводити його поточний ремонт (ч. 1 ст. 819 ЦК) тощо.

Проводячи ремонт приміщення, наймач не вправі самостійно проводити його реконструкцію та перевлаштування. Разом з тим, за згодою наймодавця як власника приміщення такі реконструкція або перевлаштування можуть бути проведені наймачем.

Оскільки договір найму житла завжди є оплатним, одним із важливих обов'язків наймача є обов'язок своєчасно вносити плату за житло. Особливості встановлення розміру та порядку внесення плати за житло містяться у ст. 820 ЦК. Крім плати за житло, коментована стаття покладає на наймача обов'язок самостійно оплачувати комунальні послуги. Відповідно до ст. 1 Закону України "Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію", комунальними послугами визнаються водо-, тепло-, газопостачання, послуги водовідведення, електроенергія, вивезення побутового сміття та рідких нечистот. Обов'язок наймача оплачувати комунальні послуги не є імперативним, отже сторони в договорі можуть передбачити покладення цього обов'язку на наймодавця.