Стаття 816. Наймач та особи, які постійно проживають разом з ним

1. У договорі найму житла мають бути вказані особи, які проживатимуть разом із наймачем. Ці особи набувають рівних з наймачем прав та обов'язків щодо користування житлом.

2. Наймач несе відповідальність перед наймодавцем за порушення умов договору особами, які проживають разом з ним.

3. Якщо наймачами житла є кілька осіб, їхні обов'язки за договором найму житла є солідарними.

4. Порядок користування житлом наймачем та особами, які постійно проживають разом з ним, визначається за домовленістю між ними, а у разі спору - встановлюється за рішенням суду.

Коментар:

Обов'язковою умовою договору житлового найму є перелік осіб, які проживатимуть разом наймачем. ЦК не містить обов'язкової вимоги щодо сімейних зв'язків між такими особами та наймачем. Отже проживати разом з наймачем можуть не тільки його дружина (чоловік), діти та батьки, але і інші особи (друзі, колеги тощо). Зазначенням у договорі кола осіб, які проживають разом з наймачем наймодавець та наймач підтверджують свою згоду на таке проживання.

Відповідно до частини першої коментованої статті особи, які проживають разом з наймачем, мають рівні з ним права та обов'язки щодо користування житлом. Тобто так само, які і наймач, зазначені особи можуть проживати в приміщенні та зобов'язані підтримувати його в належному стані, та виконувати інші обов'язки, передбачені, зокрема, ст. 815 ЦК. Разом з тим, відповідно до частини 2 коментованої статті, відповідальність за порушення даними особами умов договору несе наймач. Отже особи, які проживають разом з наймачем, хоча і зобов'язані дотримуватися умов договору найму, але будуть нести відповідальність за порушення тільки перед самим наймачем в регресному порядку, оскільки перед наймодавцем в будь-якому випадку відповідальним залишається наймач.

Частина 3 коментованої статті передбачає можливість встановлювати множинність осіб на стороні наймача. Якщо договір житлового найму на стороні наймача укладають декілька осіб, така множинність набуває солідарного характеру (див. ст. ст. 542, 543 ЦК).

Наймач та особи, що проживають разом з ним, самостійно визначають порядок використання орендованого житла (розподіл кімнат для проживання, запрошення гостей тощо). Якщо зазначені суб'єкти не можуть визначити порядок використання житла самостійно, спір може бути вирішений в судовому порядку.