Стаття 830. Правові наслідки невиконання обов'язку передати річ у користування

1. Якщо позичкодавець не виконує обов'язку передати річ у користування, друга сторона має право вимагати розірвання договору позички та відшкодування завданих збитків.

Коментар:

Коментована стаття регулює відносини сторін у консенсуальному договорі позички, який вважається укладеним з моменту досягнення сторонами у належній формі згоди по всіх істотних умовах договору. В такому договорі на позичкодавця покладається обов'язок передати річ у користування. Виконання цього обов'язку означає, що позичкодавець повинен фактично передати річ у користування користувачу, а також в разі необхідності оформити всі необхідні документи, що засвідчують передачу речі у користування (підписати акт приймання-передачі, оформити документи на керування транспортним засобом тощо).

В разі невиконання позичкодавцем свого обов'язку передати річ користувачу, останній отримує право вимагати розірвання договору позички та відшкодування завданих збитків. Така вимога повинна бути пред'явлена користувачем позичкодавцеві, а в разі виникнення спору - до суду. Збитками користувача в даному випадку можуть бути витрати, які він поніс для отримання подібної речі у користування у іншого власника, неотримані доходи, які він отримав би, якби позичкодавець вчасно передав йому річ, тощо.