Стаття 23. Здійснення адміністративного судочинства суддею одноособово

1. Усі адміністративні справи в суді першої інстанції, крім випадків, встановлених цим Кодексом, розглядаються і вирішуються суддею одноособово.

2. Суддя для розгляду конкретної справи визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 151 цього Кодексу.

Коментар:

Предмет регулювання та цілі статті

1. Стаття встановлює загальним правилом одноособовий розгляд справи у суді першої інстанції з метою забезпечення своєчасного і правосудного вирішення справи з найменшими затратами ресурсів.

Правова основа статті

2. Згідно з частиною другою статті 129 Конституції України судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних. В адміністративному процесі відповідно до принципу поєднання одноособового і колегіального розгляду справ передбачено здійснення правосуддя суддею одноособово та колегією суддів.

Одноособовий розгляд адміністративних справ

3. Відповідно до коментованої статті адміністративні справи в суді першої інстанції розглядає і вирішує професійний суддя відповідного адміністративного суду одноособово. Цей суддя діє як суд і є головуючим у судовому засіданні. Одноосібний склад суду є оптимальним для розгляду справ, оскільки дає можливість не створювати зайвого навантаження на суддів. Винятки з цього загального правила встановлені статтею 24 КАСУ (див. коментар до неї).

4. Установлення одноособового розгляду адміністративних справ у суді першої інстанції є виправданим, оскільки одного судді цілком достатньо для правосудного вирішення основного масиву адміністративних справ, адже вони не є особливо складними.

5. Одноособовий розгляд і вирішення справ можливий лише в суді першої інстанції. У місцевих загальних судах передбачено лише одноособовий розгляд адміністративних справ, а в окружних адміністративних судах, крім одноособового, можливий і колегіальний розгляд. Проте суддя на стадії відкриття провадження, а також підготовчого провадження у справах, що належить розглядати колегіально, теж має право постановляти ухвали одноособово.

Перехідні положення

6. Якщо до початку діяльності окружного адміністративного суду підсудну йому адміністративну справу розглядає місцевий загальний суд або місцевий господарський суд відповідно до пунктів 5, 6 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" КАСУ, то розгляд і вирішення такої справи здійснює суддя одноособово, а у випадках, визначених статтею 24 КАСУ, - колегія з трьох суддів.